42 strażaków OSP otrzymało świadectwa ukończenia kursu podstawowego

28 lutego br., w świetlicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szczebrzeszynie po przeprowadzonym egzaminie, mł. bryg. Przemysław Ilczuk – naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, dowódca JRG Szczebrzeszyn bryg. Marcin Lipiec oraz st. kpt. Mateusz Kozłowski – zastępca naczelnika, dokonali wręczenia 42 strażakom-ratownikom OSP świadectwa ukończenia kursu podstawowego.

Szkolenie było realizowane zgodnie z programem „Systemu szkolenia strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Do kursu przystąpiło 44 kandydatów z terenu 5 gmin powiatu zamojskiego tj.: Szczebrzeszyn Radecznica, Sułów, Łabunie i Zamość,.

Szkolenie podzielone było na etapy tj.:
– zagadnienia teoretyczne realizowane z wykorzystaniem internetowej platformy
edukacyjnej,
– test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie,
– egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Należy mieć nadzieję, że wiadomości i umiejętności przekazane podczas szkolenia przyczynią się prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych. / mł. bryg. Marcin Żulewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *