300 złotych dla ucznia

Od 1 lipca drogą elektroniczną można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start. Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020r.

Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Wniosek o udzielnie wsparcia mogą złożyć rodzice, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start – można składać w okresie od 1 lipca 2020r. do 30 listopada 2020r.:

– od 1 lipca online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną,

– od 1 sierpnia w formie papierowej osobiście w MCPR w Zamościu ul. Partyzantów 3 (Dział Świadczeń pok. 201) lub za pośrednictwem poczty na adres Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3,

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2020r. Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje studentów.

materiał nadesłany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *