101. rocznicy bitwy pod Komarowem – przedstawiamy program

20 sierpnia br. roku odbyła się konferencja prasowa dotycząca organizacji obchodów 101. rocznicy bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2021.

W konferencji udział wzięli społeczni organizatorzy uroczystości: Dowódca Komarowskiej Potrzeby Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Uczestnicy konferencji przypomnieli, że podniesione przed trzydziestu laty przez stronę społeczną uroczystości są przedsięwzięciem, które ma na celu upamiętnienie czynu bojowego polskich kawalerzystów w zwycięstwie w Wolicy Śniatyckiej, na którego okoliczność ustanowione jest Święto Kawalerii Polskiej. Święto zostało wprowadzone w 2009 roku przez MON z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. Wieloletnim współorganizatorem kolejnych rocznic jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, który zanim jeszcze powstał ruch kawalerii ochotniczej od 1989 r. pielęgnował etos polskich kawalerzystów spod Komarowa, organizując wraz ze społecznością lokalną uroczystości religijno-patriotyczne.

W tegorocznym święcie przewidywany jest udział około 150 kawalerzystów oraz kilkudziesięciu uczestników z grup rekonstrukcji historycznych. W dniach poprzedzających rocznicę, jak co roku, będą odbywały się manewry kawalerii na terenie gmin Komarów oraz Rachanie z pokazami we wsi Siemierz. Po raz piąty odbędą się również ćwiczenia HUZAR z udziałem żołnierzy i sprzętu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz żołnierzy 25. Batalionu Lekkiej Piechoty z Zamościa,  2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia Huzar są dla nas ważne ponieważ wielu kawalerzystów ochotników między innymi dzięki temu przedsięwzięciu wstąpiło do służby w WP, a w tym do WOT. Organizatorzy konferencji poinformowali, że z wielką radością przyjęli informację, iż 2. LBOT, z którą od początku formowania współpracowali, otrzymała w tym roku tytuł honorowy „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.

W trakcie konferencji uczestnicy, zapraszając mieszkańców regionu do udziału w obchodach 101. rocznicy bitwy pod Komarowem – Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2021, podali szczegóły obchodów, w tym program tegorocznych uroczystości, upamiętniających wielkie zwycięstwo kawalerii polskiej pod Komarowem oraz przekazali opinii publicznej informacje o stanie prac budowanego przez stronę społeczną (przy wsparciu rządowym) Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

 

Program dwudniowych uroczystości przewiduje:

28 sierpnia – sobota:

17.30 – Capstrzyk kawaleryjski na cmentarzu w Komarowie przy mogile poległych ułanów w bitwie pod Komarowem;

18.15 – Msza Święta za poległych kawalerzystów w Kościele Św. Trójcy w Komarowie.

29 sierpnia – niedziela:

13.00  – obchody 101. rocznicy bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii w Wolicy Śniatyckiej – Komarowska Potrzeba 2021

–  uroczyste złożenie meldunku;

– przekazanie nagród i podziękowań z manewrów kawalerii;

– pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego;

– inscenizacja epizodów bitwy pod Komarowem;

– pokaz wojskowy.

Organizatorami obchodów są: Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy wsparciu Pułku Reprezentacyjny Wojska Polskiego, 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Zamościa, 33. Wojskowego Oddział Gospodarczy z Nowej Dęby, 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Partnerzy: Powiat Zamojski oraz Gmina Sitno. Sponsor: PKO Bank Polski. Zadanie współfinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Obchody 101. rocznicy Bitwy pod Komarowem biorą udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Patronatami Honorowymi – Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej

Budowa Pomnika to efekt ponad dwuletniej współpracy i zaangażowania Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” i ŚZŻAK Okręg Zamość, polskich środowisk kawaleryjskich oraz wspierających finansowo dzieło licznych darczyńców. Przypomnijmy, że podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz budowy pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” i ŚZŻAK Okręg Zamość miało miejsce na zorganizowanej 30 lipca 2018 r. konferencji prasowej, na której jednocześnie został przedstawiony opinii publicznej projekt pomnika. W ramach umowy ŚZŻAK O/Zamość został upoważniony do podejmowania działań w zakresie promocji projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, w tym wystąpień publicznych w sprawie jego budowy, a także do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz budowy pomnika. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2018/08/01/budowa-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-konferencja-prasowa/

Wszystkie działania władz Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zmierzają do najważniejszego celu jakim jest budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Obecnie strona społeczna pozyskała ponad 2 750 000,00 zł na budowę monumentu, którego koszt całkowity wynosi ok. 3 300 000,00 zł.

Na apel społeczników, ze zbiórek od darczyńców udało się pozyskać ponad 1 207 000,00 zł. Bardzo istotnym są dofinansowania zadania publicznego ze strony rządowej tj. 700 tys. z rezerwy budżetu państwa oraz  842 460,00 zł  z programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Łącznie pozyskano ponad 82 % finansów na budowę.

Uczestnicy konferencji poinformowali, że stan wykonanych prac jest na zawansowanym etapie. Odlane zostały dwie sylwetki kawalerzystów szarżujących konno  – wielkości 1,5 razy naturalnej wielkości jeźdźca i konia. Trzecia sylwetka zostanie wykonana do końca 2021 roku. Rozpoczęto również prace budowlane, które obecnie są na etapie wykonywania cokołów i płyty stropowej poziomu zero. Do końca roku wykonane zostaną prace do wysokości podstawy dla rzeźb a być może i skrzydła. Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowane jest na 102. rocznicę bitwy pod Komarowem, tj. w sierpniu 2022 roku.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim podmiotom, które pomagają przy realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Jednocześnie zachęcają do dalszego wspierania finansowego ww. patriotycznego projektu, który pozwoli następnym pokoleniom kultywować pamięć o zwycięskiej bitwie pod Komarowem.

Dla potrzeb zbiórki uruchomione zostało subkonto w Banku PEKAO S.A. nr konta: 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.bitwapodkomarowem.pl w zakładce Budowa Pomnika oraz na profilu FB: Bitwa pod Komarowem.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 101. rocznicy bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2021, które odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. w Wolicy Śniatyckiej.

W załączeniu przesyłamy materiały promujące wydarzenie ze zgodą na ich wykorzystanie. Uprzejmie prosimy o przekazanie ww. informacji do wiadomości opinii publicznej celem zaproszenia mieszkańców regionu do uczestnictwa w organizowanej uroczystości.

/ materiał ŚZŻAK O/Zamość/

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *