Znamy oferty na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z rozbudową DK74

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę obwodnicy Dzwoli połączonej z rozbudową drogi krajowej nr 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem. Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku.

Oferty

Przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowy drogi krajowej ogłosiliśmy pod koniec września br. Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej przez nas kwocie na ten cel (ok. 196 mln zł).

Najtańszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner), a najdroższą konsorcjum Unibep (lider) – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (partner). Oferty zostaną teraz sprawdzone i ocenione.

– Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na budowę trasy planujemy w przyszłym roku. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną we wrześniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac budowalnych planujemy w drugim kwartale 2023 roku, a oddanie do ruchu kierowcom w 2025 r. – informuje Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Zestawienie ofert:

Mosty Łódź (lider), Antex II (partner), PBI Infrastruktura (partner) – 190 411 604,02 zł

Mota Engil Central Europe – 195 341 480,75 zł

Budimex – 199 468 438,26 zł

Strabag – 216 833 382,10 zł

Unibep (lider) – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (partner) – 231 244 891,98 zł

Budżet GDDKiA: 196 138 888,36 zł 

Co zbudujemy?

Inwestycja obejmuje realizację obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także dalszy odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km) do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola.

Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

#100 obwodnic 

W woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie siedem obwodnic. We wrześniu ogłosiliśmy też przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca w ciągu DK74. Obecnie badamy oferty, które wpłynęły w ramach tego postępowania. Ponadto trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego (złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej), Szczebrzeszyna, Zamościa (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76).

 Zmieniamy DK74

Pięć z tych obwodnic powstaje w ciągu drogi łączącej S19 w Janowie Lubelskim z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. W efekcie, pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem, zbudujemy ponad 42 km nowego przebiegu DK74, wyprowadzając ruch z miejscowości. Zmodernizujemy także obecny przebieg pomiędzy Janowem Lubelskim i Frampolem oraz Gorajcem i Szczebrzeszynem. To łącznie blisko 20 km, a w efekcie powstanie wygodne i bezpieczne połącznie dwóch dróg ekspresowych: S19 w okolicy Janowa Lubelskiego oraz S17 na przedmieściach Zamościa. Te inwestycje, wraz z wcześniej zbudowaną obwodnicą Hrubieszowa i przeprowadzonymi remontami na wschód od Zamościa, całkowicie odmienią DK74.

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Minkiewicz

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *