Dyskusje o małej architekturze i nie tylko

Zamojski Urząd Miasta rozpoczyna konsultacje, których głównym celem będzie skonsultowanie z mieszkańcami tzw. uchwały krajobrazowej.

Już spieszymy wyjaśnić co wchodzi w skład konsultowanego “krajobrazu”. To mała architektura, tablice reklamowe, urządzenia reklamowe ale także ogrodzenia, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być te ogrodzenia wykonane.

Jak informuje zamojski magistrat w projekcie uchwały podzielono Zamość na pięć stref, gdzie będą obowiązywać stosowne zakazy dotyczące tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń czy małej architektury. Z oczywistych względów, specjalnego potraktowania wymaga strefa Zespołu Staromiejskiego. Uchwała, jako akt prawa miejscowego, będzie gwarantem przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Zamościu. Główny celem wprowadzenia regulacji jest ochrona istniejącego układu urbanistycznego, historycznych traktów (lwowskiego, lubelskiego, szczebrzeskiego), osi widokowych oraz wglądów na panoramę Starego Miasta oraz walka z nielegalnie usytuowanymi  potykaczami, urządzeniami, szyldami i chaosem reklamowym.

Jeśli Rada Miasta Zamość podejmie uchwałę, właściciele obiektów opisanych w dokumencie będą mieć 12 miesięcy na dostosowanie do jej zapisów.

Z projektem uchwały mieszkańcy mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość, z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 1 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 w dniach od 2 czerwca do 23 czerwca 2020r.

Projekt uchwały wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość  pod poniższym linkiem

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1514754

Dyskusja publiczna nad proponowanymi rozwiązaniami odbędzie się 17 czerwca 2020 r. w godzinach 9:00- 14:00 w sali konferencyjnej Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość, z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 1 (I piętro). Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  

Każdy z mieszkańców może wnieść uwagi do projektu.

Można to zrobić w wersji papierowej, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, drogą elektroniczną na adres: urbanistyka@zamosc.pl.

Uwagi można wnosić do 7 lipca 2020 r.

( na podstawie inf. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *