VII Śpiewo – Granie w Ekonomiku 10 marca 2016

 10 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu odbył się Konkurs Muzyczny VII Śpiewo – Granie w Ekonomiku pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu było:
propagowanie kultury muzycznej i aktywizowanie uczniów z województwa lubelskiego,
zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych szkoły,
rozwijanie ukrytych talentów i wrażliwości na piękno muzyki i słowa,
integracja młodzieży poprzez działalność artystyczną.
Do zmagań konkursowych zgłosili się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Alicja Ciupa, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, przybliżyła zebranym tematykę konkursu i przedstawiła komisję konkursową.
W skład komisji konkursowej weszli:

Pani Katarzyna Figura – absolwentka wydziału wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu – przewodniczący komisji
Pan Jan Tokarzewski – były dyrektor i nauczyciel naszej szkoły, krzewiciel kultury muzycznej – członek komisji
Pan Dariusz Tokarzewski – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu i członek zespołu VOX – członek komisji
Po części wstępnej uczniowie przystąpili do konkursowych zmagań. Na scenie zaprezentowali się:
Mateusz Mazur z Gimnazjum nr 1 w Zamościu
Aleksandra Jaremek z Gimnazjum w Gorzkowie
Kamila Włoch z Gimnazjum w Gorzkowie
Julianna Paszt z Gimnazjum w Łabuniach
Aleksandra Romańczuk z Gimnazjum w Miączynie
Zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół w Grabowcu
Zuzanna Batejko z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie
Martyna Łusiak z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie
Julia Bobryk z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie
Magdalena Romaszko z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
Magdalena Milczuk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
Natalia Zarzycka z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu
Dominika Kazanowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu
Alicja Kawęcka z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie
Monika Piotrowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie
Zespół wokalny „Kwartecik” z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu
Julia Źwiernik z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu
Adriana Różańska z Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu
Karol Saj i Szymon Powęska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu
Po występach wokalnych komisja udała się na obrady, a goście na słodki poczęstunek ufundowany przez Cukiernię Smakołyk, Cukiernię Bohema, Pizzerię Swojak Kebab, Pizzerię „Grotex”, panią Martę Zielińską ze sklepu Lewiatan.
Po zakończeniu obrad komisji konkursowej głos zabrał jej przewodniczący –pani Katarzyna Figura, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich młodych wykonawców, odczytała protokół z przebiegu obrad komisji konkursowej. Komisja podjęła jednogłośną decyzję, przyznając nagrody w następujących kategoriach:
W kategorii soliści:
I miejsce Alicja Kawęcka, MDK Krasnystaw
II miejsce Natalia Zarzycka, III LO Zamość
III miejsce Mateusz Mazur, Gimnazjum Nr 1 Zamość
W kategorii zespoły:
I miejsce Zespół Wokalny „Kwartecik”, MDK Zamość
II miejsce Zespół Wokalno-Instrumentalny, Zespół Szkół w Grabowcu
III miejsce Duet, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Zamość
Wyróżnienia:
Kamila Włoch, Gimnazjum Gorzków
Aleksandra Romańczuk, Gimnazjum Miączyn
Nagrodę publiczności otrzymała Adriana Różańska, MDK Zamość
Nagrodę Dyrektora ZSP Nr 1 otrzymał Mateusz Mazur, Gimnazjum Nr 1 Zamość

Laureaci otrzymali nagrody w postaci: vouchera na kręgle, vouchera do restauracji w hotelu Mercure, pamięci USB oraz książek.

Konkurencja była duża. Na scenie wystąpiło ponad 31 uczniów uzdolnionych muzycznie. Poziom wykonania był wysoki i dość wyrównany, co nie ułatwiło pracy jury. „Zwracaliśmy uwagę nie tylko na technikę wykonania pieśni, interpretację, ogólny wyraz artystyczny, ale także dobór repertuaru oraz strój, podkreślający tematykę i nastrój utworu. Wprowadziliśmy kryterium podziału na zespoły i solistów, ponieważ nie sposób było oceniać jednakową miarą tak różnych wykonań” – komentował członek komisji konkursowej. Podczas obrad jury poza konkursem swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali uczniowie z naszej szkoły.

Konkurs Muzyczny VII Śpiewo – Granie w Ekonomiku dostarczył uczestnikom i gościom wielu niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy młodzieży za liczny udział w konkursie oraz ich opiekunom i rodzicom za zaangażowanie i trud wniesiony w przygotowanie uczniów do występu. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatora zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji, którą zaplanowano na przyszły rok szkolny.

Organizatorami VII Śpiewo-Grania w Ekonomiku były: Elżbieta Swacha, Monika Wasilewska, Barbara Ogórek, Aneta Sarecka-Nowak.

(info.ZSP nr.1)

Fotorelacja Miroslaw Chmiel

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *