Światowy dzień konsumenta – KONFERENCJA W RATUSZU

16 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta (Ratusz – Sala Consulatus) odbyła się konferencja prasowa dotycząca Światowego Dnia Praw Konsumentów. Konferencja miała na celu uświadomienie konsumentom jakie uprawnienia przysługują im na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W spotkaniu udział wzięły  Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Marzena Mazurek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu oraz Katarzyna Mazur – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu.

Jak informuje Katarzyna Mazur – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu – od 2006 r następuje tendencja wzrostowa jeśli chodzi o konsumentów, którzy się zgłaszają i o wystąpienia do przedsiębiorców. W 2016 r Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu udzielił najwięcej porad  bo było to ponad 1700 w sumie w różnej formie w tym 228 wystąpień do przedsiębiorców. Możemy powiedzieć, że klienci również radzą sobie sami i ich roszczenia są uwzględniane. Wydaje mi się, że jak na takie miasto jak Zamość to ta ilość osób jest spora, która korzysta ze świadczeń Rzecznika Konsumentów. Pamiętajmy, że Rzecznik Konsumentów nie może być pełnomocnikiem konsumenta, nie może go zastąpić w czynnościach. Rzecznik pomaga i zapewnia bezpłatne poradnictwo. Podstawowym zadaniem Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej dla konsumentów.

– W Powiecie Zamojskim również z roku na rok wzrasta ilość porad porad dla konsumentów. W 2017 r zostało udzielonych 600 porad i zostało skierowanych około 100 wystąpień do przedsiębiorców. Bardzo dużo spraw dotyczy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprawy dotyczą reklamacji, wadliwości produktu(obuwie, odzież) jak również zawartych umów poza biurem i na odległość.  W przypadku podpisywania umowy poza biurem i na odległość istnieje termin 14 dni na odstąpienie od umowy – powiedziała  Marzena Mazurek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu

Inspekcja Handlowa jest to wyspecjalizowany organ zajmujący się ochroną interesów i praw konsumentów oraz interesu gospodarczego Polski i działa na postawie ustawy z dn.15 grudnia 2000 r. Do zadań PIH należą kontrola przedsiębiorców w sektorze spożywczym  tzn. sprawdzane są terminy do spożycia,daty minimalnej trwałości, oznakowanie produktu, sprawdzanie jakości produktu, pobieranie art. rolno-spożywczych do badań laboratoryjnych, jak również PIH kontroluje przedsiębiorców w sektorze przemysłowym w zakresie zasadniczych wymagań i bezpieczeństwa produktu. PIH prowadzi również bezpłatne poradnictwo dla klienta, rzetelność prowadzenia usług, rozpatruje skargi i wnioski konsumenta. W 2017 r przeprowadzonych było 209 kontroli, w tym kwartale będzie około 56 kontroli. Kontrole dotyczyły usług gastronomicznych, firm cateringowych , co jest dostarczane dla dzieci do szkół, skład przetworów mięsnych, zabawek, art. włókienniczych, art. rolno-spożywcze, skład opału , usługi hotelarskie – powiedziała nam Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

Światowy dzień konsumenta – KONFERENCJA W RATUSZU

Światowy dzień konsumenta – KONFERENCJA W RATUSZU

Opublikowany przez Życie Zamościa 17 marca 2018

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *