Półmetek budowy Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością

28 września na terenie inwestycji powstającego Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (przy ulicy Kresowej 24 w Zamościu) zorganizowano spotkanie prezentujące postęp prac budowlanych powstającego Domu i spotkanie informacyjne połączone z konferencją prasową.

W spotkaniu uczestniczyli:
Maria Król – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu,
Anna Maria Antos – Wiceprezydent Miasta Zamość,
Małgorzata Romanko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
Małgorzata Paprota – dyrektor PFRON Odział w Lublinie,
Małgorzata Pogudz – Kusiak Skarbnik Stowarzyszenia “Krok za krokiem”,
Magdalena Poliwczak – Koordynator Projektu “Pogranicze Równych Szans”,
Zbigniew Żukowski – Rotary Club Zamość.

Maria Król – przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, powiedziała – ”..niesiemy nadzieję rodzicom, matkom takim jak ja, że będzie miejsce dla ich dorosłych dzieci kiedy ich zabraknie i kiedy będzie trzeba w sposób instytucjonalny wesprzeć tą opiekę. Liczymy na to jak we wszystkich działaniach Stowarzyszenia, ludzie nam pomogą i osiągniemy ten cel…”

O projekcie „Pogranicze Równych Szans”:

Od 1 października 2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa i organizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych – „Zorza nadziei”, z Krzemieńca (Ukraina) realizują projekt „Pogranicze Równych Szans”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach priorytetu 3.1 Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina.

Jego główny celem jest:

  • Budowa centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością w Krzemieńcu na Ukrainie (pierwszego w tym regionie), z którego korzystać będzie ok 80 dzieci z niepełnosprawnościami.
  • Budowa Domu Pomocy Społecznej w Zamościu dla 28 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 950 000,00 euro z czego 750 000,00 dotyczy wydatków po stronie ukraińskiej a 1 200 000,00 po stronie polskiej. Stowarzyszenie jest również zobowiązane pokryć wkład własny w wysokości 240 000,00 euro.

Projekt uzyskał niepełne dofinansowanie ze środków UE (jest ostatnim projektem z listy rezerwowej przeznaczonym do dofinansowania), stanowiące 78% wnioskowanej kwoty.

Stowarzyszenie „Krok za krokiem” uzyskała również dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie pokrycia części wkładu własnego do projektu.

Terminy realizacji:

  • Budowa Centrum w Krzemieńcu – do 30.09.2022
  • Budowa DPS w Zamościu – do 30.06.2022

Potrzeby:
– wyposażenie nowo wybudowanego DPS (projekt nie przewiduje kosztów wyposażenia, ze względu na niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania) w związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe.

Darowizny finansowe można wpłacać na konto: 06 2030 0045 1110 0000 0384 5950 | tytuł wpłaty: Darowizna na Rodzinny Dom

Więcej informacji na: www.pogranicze.spdn.pl

Osoba do kontaktu: Kamil Kabasiński (kamil.kabasinski@gmail.com, +48608247039)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *