Ogólnopolski sukces klasy II A ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zamościu

fot.janusz zimon
fot.janusz zimon

Klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu zdobyła 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?” w ramach projektu ,,Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”. Uczniowie pod opieką wychowawcy Ewy Martyniuk zaprojektowali makietę otoczenia przyjaznego ludziom i zwierzętom. Dzieci zaproponowały takie rozwiązania, które będą sprzyjały koegzystencji ludzi i zwierząt we wspólnej przestrzeni, uwzględniając założenia zrównoważonego rozwoju. Uczniowie dzięki takiej aktywności, poszerzyli swoją wiedzę na temat wymarłych i zagrożonych gatunków zwierząt, bogactwa i różnorodności siedlisk. Zrozumieli, że są częścią przyrody, którą należy chronić i szanować.

Tekst: Ewa Martyniuk
Fot. Janusz Zimon

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *