Kamień węgielny wmurowany- będzie rozbudowa Kardiologii

Właśnie dzisiaj (7 września) w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Oddziału Kardiologicznego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, poseł Sławomir Zawiślak, poseł Jarosław Sachajko, senator Jerzy Chróścikowski, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, członek zarządu województwa Arkadiusz Bratkowski, prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, przewodniczący Rady Miasta Zamość Wojciech Matwiejczuk. Na uroczystości nie zabrakło także np. duchownych z bp Marianem Rojkiem na czele czy dyrektorów placówek medycznych z terenu województwa lubelskiego.

Uroczystości rozpoczęła prezentacja „Wczoraj, dziś, jutro Zamojskiej Kardiologii” którą zaprezentowali lek. med. Andrzej Mielcarek – dyrektor szpitala i dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok – ordynator Oddziału Kardiologicznego.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II – wystąpienie "Wczoraj, dziś, jutro Zamojskiej Kardiologii"

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 7 września 2018

Następnie odbyło się poświęcenie placu budowy przez biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariana Rojka, podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Oddziału Kardiologicznego "szpitala papieskiego" w Zamościu

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 7 września 2018

Dzisiaj odbyło się również otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego Zakładu Rehabilitacji.

Dodajmy, że rozbudowa Oddziału Kardiologii to dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku “A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych na I piętrze w Bloku “A” dla Oddziału Kardiologicznego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu uzyskał – jako jeden z beneficjentów – dofinansowanie na realizacje projektu pn.:

„Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Umowa o dofinansowanie  projektu została podpisana w dniu 29 grudnia 2017 roku  pomiędzy liderem projektu a Województwem Lubelskim.

Projekt zakłada budowę 3 -kondygnacyjnego budynku (wraz z piwnicą) przyłączonego do Bloku A dla potrzeb Oddziału Kardiologii, modernizacja i remont pomieszczeń zajmowanych przez Oddział Kardiologii w Bloku A na I piętrze wraz z częściową wymianą aparatury medycznej i jej rozszerzeniem. W budynku wykonany będzie dodatkowy 1 dźwig osobowy (z możliwością przewozu łóżek z chorymi z parteru na II piętro). W budynku w piwnicy będą zaprojektowane: pomieszczenia techniczne, magazynowe i inne pomieszczenia związane z działalnością Oddziału Kardiologicznego. Na parterze budynku  przygotowane będą pomieszczenia dla  Poradni kardiologicznych, Rejestracji oraz  Gabinetu badań próby wysiłkowej.

Na pierwszym piętrze nowego budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia Oddziału Kardiologicznego tj.:  sale wzmożonego nadzoru kardiologicznego, izolatka, dyżurka, pomieszczenia socjalnie, pokoje lekarzy inne pomieszczenia związane z działalnością Oddziału Kardiologicznego;

Na drugim piętrze nowego budynku zlokalizowane będą: sala operacyjna hybrydowa, sala operacyjna dla Kardiologii i Kardiochirurgii, sala zabiegowa,  pomieszczenia dla lekarzy i inne  pomieszczenia związane z działalnością Oddziału Kardiologicznego. Zakup i montaż  wyposażenia. Zakup aparatury i sprzętu  medycznego.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 115 327 289,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: to 96 862 000,00 zł.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *