Czy będzie rozbudowa ciepłowni w Zamościu ?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków dla projektu rozbudowy ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego.

Postanowienie RDOŚ jest ostatnim uzgodnieniem w toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Wcześniej opinie w tej sprawie wydało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zamość, 31 sierpnia 2020 roku – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie, w którym uzgodnił warunki dla planowanej rozbudowy ciepłowni w Zamościu o Instalację Odzysku Energii
Postanowienie RDOŚ zostało wydane w ramach toczącego się postępowania o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Postępowanie w tej sprawie prowadzi, od kwietnia 2019 roku, Prezydent Miasta Zamościa.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało wydane na podstawie analizy przedłożonego Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanej inwestycji oraz na podstawie, zleconej przez RDOŚ, niezależnej ekspertyzy przygotowanej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Nasz Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, liczył ponad 400 stron i szczegółowo opisywał projekt instalacji. Pozostawaliśmy do dyspozycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do raportu. W przypadku takich inwestycji jest to naturalny tok postępowania – powiedział Andrzej Piotrowski, kierownik projektów Waste to Energy Veolii Energia Polska.

Do ważniejszych konkluzji postanowienia RDOŚ należy na pewno ta, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy zakładów stwarzających zagrożenie awariami przemysłowymi. Zdaniem RDOŚ w Lublinie, realizacja przedsięwzięcia nie wymaga także utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W wydanym postanowieniu RDOŚ określa również warunki jakie powinna spełnić planowana instalacja zarówno podczas jej budowy jak i późniejszej eksploatacji. Oprócz wymagań dotyczących prowadzenia odzysku energii z odpadów jest też szczególnie ważny dla mieszkańców Zamościa obowiązek
przekształcania pre-RDF pochodzącego z Zamościa.

Wszystkie warunki wskazane w postanowieniu są zgodne zarówno z tym co opisaliśmy w Raporcie Oddziaływania na Środowisko jak i tym co od samego początku deklarowaliśmy. Podstawą naszego myślenia o projekcie budowy tej instalacji była możliwość wykorzystania lokalnie wytwarzanego paliwa, z korzyścią dla mieszkańców, środowiska i systemu ciepłowniczego w Zamościu. – dodał Andrzej Piotrowski.

Gospodarzem postępowania o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji jest Prezydent Miasta Zamościa Teraz, po otrzymaniu wszystkich uzgodnień zdecyduje o dalszym jego procedowaniu zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego.

Bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy już na etapie gdzie projekt uzyskał wszystkie uzgodnienia. Czekamy na dalsze decyzje prowadzącego postępowanie i jesteśmy gotowi do udziału w przewidzianych w prawie konsultacjach społecznych – powiedział Roman Trześniowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju Veolii Wschód Sp. z o.o.

Budowa, na terenie obecnej ciepłowni, instalacji odzyskującej energię z resztkowej frakcji kalorycznej odpadów znanej także jako paliwo alternatywne, czyli tzw. pre-RDF pozwoli na trwałe domknięcie lokalnego systemu gospodarki odpadowej. Rozwiązanie problemu pre-RDF, którego zagospodarowanie jest nie tylko problematyczne, ale także coraz droższe wpłynie pozytywnie na stabilizację cen odbioru odpadów od mieszkańców Zamościa oraz kilkunastu gmin obsługiwanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Wykorzystanie pre-RDF pozwoli także zmniejszyć wykorzystanie węgla o ponad 8 tys. ton rocznie, co przyczyni się do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Zamościu z korzyścią dla mieszkańców i środowiska.

Inwestycję będzie realizować Veolia Wschód Sp. z o.o., która jest lokalną firmą z siedzibą w Zamościu. Wykorzystamy przy tym wiedzę i doświadczenie Grupy Veolia, która posiada ponad 60 Zakładów Odzysku Energii na całym świecie. – dodał Roman Trześniowski.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dostępne jest w całości wraz z innymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania pod adresem
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&p1=szczegoly&p2=1547568 lub na stronie
www.obiegprzyszlosci.pl

Konferencja dotycząca budowy spalarni odpadów przez spółkę Veolia

Opublikowany przez Życie Zamościa Poniedziałek, 31 sierpnia 2020
Advertisements

2 thoughts on “Czy będzie rozbudowa ciepłowni w Zamościu ?

 • 1 września 2020 o 12:18
  Permalink

  To dobrze. Może trochę ceny spadną

  Odpowiedz
 • 4 września 2020 o 20:44
  Permalink

  Oby zbudowali jak najszybciej i skończyło się przepłacanie za śmieci

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *