Zamojski Klaster Energii-będzie podpisanie umowy

Już jutro (23 lipca) o godzinie 13 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość odbędzie się podpisanie umowy Zamojskiego Klastra Energii.

Koordynatorem klastra jest Spółdzielnia Nasza Energia, która nieprzerwanie od 2014 roku współpracuje z lokalnymi samorządami, podmiotami prywatnymi oraz administracją rządową w zakresie umożliwienia optymalnego wykorzystania zasobów Zamojszczyzny w celu uruchomienia lokalnej produkcji energii. Powołanie Zamojskiego Klastra Energii jest odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe, stanowiąc zarazem kolejny krok w procesie odbudowy zamojskiej energetyki.

Poza Spółdzielnią Nasza Energia, współpracę w ramach klastra zadeklarowały takie podmioty jak min.: Veolia Wschód w roli lidera klastra, Miasto Zamość, miejska spółka PGK, gminy Skierbieszów, Komarów-Osada oraz Grabowiec, a także spółki Polenergia, Bioconnect Group czy PGE Dystrybucja.

Celem Zamojskiego Klastra Energii jest zrównoważony rozwój czystej energetyki opartej o paliwa lokalne, które wykorzystywane będą w transporcie oraz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

W wyniku realizacji strategii ZKE, zakłada się znaczne uniezależnienie się części powiatu zamojskiego od zewnętrznych dostaw energii i paliw, a także obniżenie kosztów zaopatrzenia w media energetyczne, stymulację rozwoju rolnictwa oraz wzrost innowacyjności lokalnej gospodarki.

Zamojski Klaster Energii zamierza przystąpić do konkursu dla klastrów pilotażowych organizowanego przez Ministerstwo Energii, w celu uzyskania certyfikatu klastra, co umożliwi dalszy, dynamiczny rozwój tej inicjatywy.

( inf. UM Zamość)

Fot. portalkomunalny.pl

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *