XLIV Sesja Rady Miasta Zamość

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu XLIV Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2022 roku.
 8. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu”.
 9. Informacja dotycząca Oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Zamość w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków dla domu przy ul. Radzieckiej 14 w Zamościu,

2) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu,

3) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu,

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 22 – Wschodnie Przedmieście Lubelskie – Część Zachodnia, teren w rejonie ul. Chmielnej – ul. Granicznej – ul. Słonecznikowej – ul. Głogowej),

5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 20 – Zachodnie Przedmieście Lubelskie – Część Zachodnia przy skrzyżowaniu ulicy Generała Stanisława Maczka i ulicy Wiejskiej),

6) utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,

7) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *