Wybitnie uzdolnieni Laureaci z Gimnazjum nr 1 w Zamościu

Dwoje uczniów z Gimnazjum nr 1 znalazło się w nielicznej grupie gimnazjalistów z Zamościa, którzy uzyskali tytuły laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Aleksandra Dembicka – uczennica kl. IIa została laureatką konkursu z biologii. Przygotowywała się do niego po opieką nauczycielki biologii, pani Marty Majewskiej. Aleksandra osiąga w szkole wybitne wyniki w nauce. W każdym semestrze otrzymuje stypendium motywacyjne za wysoką średnią. Jest osobą uzdolnioną w wielu kierunkach. Oprócz biologii interesuje się matematyką, muzyką fotografią i językiem angielskim. Od wielu lat tańczy i śpiewa w Zespole Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zamościu w klasie wiolonczeli. W roku szkolnym 2016/2017 Aleksandra Dembicka była stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego.

Emil Łasocha – uczeń kl. IIIb zdobył tytuł laureata w konkursie z matematyki. Przygotowała go nauczycielka matematyki, pani Katarzyna Kosiarska. O jego talencie matematycznym świadczą liczne sukcesy w tej dziedzinie. W roku 2016 był finalistą konkursu „Zagimak”, a w roku 2017 sięgnął w tym konkursie po tytuł laureata. W tymsamym roku wywalczył I miejsce w konkursie matematycznym organizowanym przez III LO w Zamościu. Tytuł finalisty uzyskał też w Konkursie Interdyscyplinarnym w II LO. Do najważniejszych osiągnięć Emila należy uzyskany w styczniu 2018 roku tytuł finalisty XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów. W pierwszym etapie Olimpiady, we wrześniu, udział wzięło około 10.000 uczestników z całej Polski. Do drugiego etapu przeszły 1104 osoby. Matematyczne zmagania odbyły się 13 stycznia w dwunastu miastach Polski. Uczeń z Gimnazjum nr 1 znalazł się w gronie 127 finalistów Olimpiady.
Emil jest również wybitnie uzdolniony muzycznie. Uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zamościu do klasy fortepianu.
Serdeczne gratulacje dla utalentowanych uczniów i ich nauczycieli!

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *