Utrudnienia w ruchu przy ul.Prostej i ul. Bohaterów Monte Cassino

W związku z występowaniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót  w obrębie skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z.o.o.w Zamościu informuje, że przesunięciu ulega czas zamknięcia dla ruchu odc. ul.Prostej od wysokości drugiego wjazdu na parking marketu Kaufland do wjazdu na parking spółdzielni mieszkaniowej J.Zamoyskiego przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 29.03.2018

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *