Usuwanie azbestu w Zamościu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Urząd Miasta Zamość informuje, że do 27 listopada br.  będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terminem realizacji prac w 2016 roku.

Podobnie jak w roku ubiegłym Miasto Zamość  uczestniczy w projekcie pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi od 2011r.; Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, to rodzaj bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce oraz 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Projekt przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez likwidację pokryć dachowych. Możliwe jest również dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem odpadów azbestowych zgromadzonych/składowanych  na działkach (tzw. azbest zalegający).

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów związanych z realizacją zadań w projekcie. Natomiast w przypadku spółdzielni mieszkaniowych jest to dofinansowanie do 30 % kosztów związanych z usuwaniem azbestu.

Aby uzyskać dofinansowanie należy pobrać wniosek ze strony www.azbest.lubelskie.pl /zakładka do pobrania/ lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13,  a następnie  złożyć go w określonym terminie  (02.11. – 27.11.2015r.) w Urzędzie Miasta Zamość.

Info.: Newsletter Zamościa 01/11/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *