Umowy na rewitalizację Rotundy podpisane

Jak poinformowało Miasto Zamość prezydent Andrzej Wnuk podpisał dwie umowy dotyczące rewitalizacji zamojskiej Rotundy. Za kilka dni teren budowy zostanie przekazany wykonawcom.

Pierwsza z umów została zawarta z firmą LUBREN z Lublina, która będzie realizować roboty budowlane w branżach budowlano-konstrukcyjnej i elektrycznej oraz prace konserwatorskie.

Wartość umowy to 5.508.231,51 zł brutto.

Zakres prac to m.in.:

1) wykonanie zabezpieczenia muru z wykonaniem częściowego przemurowania cegłą o wymiarach dostosowanych do wymiarów cegły oryginalnej, historycznej,

2) przemurowanie korony murów zewnętrznych od poziomu górnej powierzchni sklepień nad celami do poziomu dachowego pierścienia obwodowego z piaskowca, stosując cegłę historyczną,

3) uzupełnienie ubytków poszczególnych cegieł oraz brakujących fragmentów muru stosując cegłę o wymiarach historycznych,

4) wykonanie systemu izolacji sklepień i systemu drenażowego odprowadzającego wody opadowe z dachu w kierunku rzygaczy,

5) zabezpieczenie skarpy ziemnej dachu przed erozją,

6) wyprofilowanie skarpy dachowego nasypu ziemnego,

7) wymiana na nowe zniszczonych elementów z piaskowca oraz uzupełnienie ubytków i uszkodzeń w kamiennych elementach cokołowych,

8) oczyszczenie odkrytych powierzchni kamiennych z piaskowca z zanieczyszczeń atmosferycznych i biologicznych oraz zabezpieczenie przed wnikaniem wody,

9) zabezpieczenie przed korozją biologiczną, owadami oraz wpływami atmosferycznymi wszystkich elementów drewnianych,

10) poddanie zabiegom konserwatorskim elementów i detali mających wartość historyczną,

11) budowa linii kablowej zasilającej szafę teletechniczną,

Wartość umowy: 962.672,10 zł brutto.

Druga umowa została zawarta z firmą „PAG” z siedzibą w Bogdance, która wykona roboty budowlane w branżach teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Zakres prac to m.in.:

1) budowa rurociągów oraz studni teletechnicznych dla potrzeb kabli światłowodowych i teleinformatycznych zapewniających podłączenie Rotundy do istniejącej sieci Miasta Zamość,

2) budowa urządzeń monitoringu terenu (drogi dojścia do Rotundy, dziedzińca oraz terenu wokół Rotundy), monitoringu wybranych pomieszczeń,

3) budowa urządzeń bezprzewodowego dostęp do Internetu w przestrzeni zewnętrznej Rotundy,

4) montaż monitorów na potrzeb prezentacji multimedialnych wraz z okablowaniem,

5) przebudowa urządzeń oświetlenia terenu kolidujących z reliktami architektonicznych trawersów,

6) wymiana istniejących źródeł światła na dojściu do Rotundy oraz we wnętrzach cel.

Prace mają się zakończyć do 30 września 2020 roku.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *