Umowa o współpracy Uczelni z ZS nr 2

Uczelnia Państwowa w Zamościu objęła patronatem klasę kształcącą w zawodzie technik mechanik w Zespole Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. To tylko jeden z elementów porozumienia, jakie Uczelnia zawarła ze Szkołą.

Umowa o współpracy daje szkole nie tylko prestiż, ale przede wszystkim sporo praktycznych korzyści. Dzięki porozumieniu, uczniowie ze Szczebrzeszyna kształcący się w zawodzie technik mechanik będą mieli możliwość poznania urządzeń i maszyn, na jakich kształcą się studenci kierunku mechanika i budowa maszyn UPZ. Zaplanowano również przeprowadzenie cyklu zajęć z nauk technicznych i informatyki dla młodzieży.

– Nasza Uczelnia w każdym miejscu i każdym czasie realizuje swoją misję, jaką jest kształcenie młodzieży i zatrzymanie jej tutaj, w regionie, który młodych i wykształconych ludzi bardzo potrzebuje. Myślę, że takie inicjatywy, jak ta dzisiaj podpisana, dają szansę młodzieży na rozwój, na postrzeganie swojej małej ojczyzny, jako szansy na lepszą przyszłość  – mówi dr hab. Andrzej Samborski, rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

– Dla Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie jest to bardzo ważna chwila. Łączymy wielkie nadzieje związane ze współpracą z tak prężnie rozwijającą się Uczelnią naszego regionu. Ważne jest aby szczególnie teraz, gdy przed oświatą stoją bardzo wielkie wyzwania i trudności umieć zbudować lokalną koalicję, żeby powstał ten efekt synergii  – ocenia Małgorzata Piłat, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im.  dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Dzięki porozumieniu, dla uczniów ZS nr 2 w Szczebrzeszynie otwierają się możliwości udziału w wybranych wykładach na uczelni, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię oraz imprezach organizowanych przez UPZ dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie będą mieli też możliwość zgłębiać nowości techniczne i mechaniczne dzięki współpracy z funkcjonującymi w Instytucie Techniczno-Informatycznym UPZ studenckimi kołami naukowymi.

Podpisanie porozumienia między UPZ a ZS nr 2 odbyło się 22 stycznia 2021 r. w rektoracie Uczelni Państwowej w Zamościu.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *