Tłumacz migowy on-line w zamojskim MCPRze

Jak informuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie do dyspozycji osób niesłyszących jest tłumacz migowy on- line. Dzięki temu klienci placówki będą mogli lepiej komunikować się z pracownikami placówki. 

W ramach usługi zapewniony jest bezzwłoczny dostęp do tłumacza (nie później niż w ciągu 5 minut od nawiązania połączenia), nielimitowany czas jednorazowej usługi tłumaczenia i zachowanie w tajemnicy przekazanych informacji. Osoba z wadą słuchu, po drugiej stronie monitora, zobaczy certyfikowanego tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo – Migowego (SJM)- co gwarantuje profesjonalną usługę.

Korzystanie z tłumacza on-line jest możliwe w siedzibie MCPR przy ul. Lwowskiej 57 w pokoju nr 5 na parterze budynku w godzinach pracy jednostki ( poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 do 15.30, piątki w godz. 7.30 do 15.00, wtorki w godz. 8.00 do 16.30).

Usługa jest finansowana w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Korzystanie z tłumacza migowego on- line będzie możliwe do 31 października br. czyli do końca trwania projektu.

(inf. MCPR Zamość, zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *