ŚDS w Zamościu przeszedł remont

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu po remoncie. Projekt polegający na przebudowie obiektu i dostosowaniu go do potrzeb placówki, zrealizowało Miasto Zamość.

Projekt obejmował m.in. remont stropodachu, wykonanie: elewacji zewnętrznej, zadaszenia, a  także montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe.

Zadanie pn. „Przystosowanie i przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu, ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość” zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego- rezerwa celowa Budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu: 373 232, 06 zł, wysokość dofinansowania: 373 232, 06 zł.

Czym jest ŚDS?

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B).

Prowadzenie ŚDS jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Dom jest jednostką budżetową Miasta Zamość, nadzorowaną przez Wojewodę Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.

– „ Ideą działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, a także wsparcie ich rodzin. Działania polegają na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania” – wyjaśnia dyrektor placówki Anna Skakuj.

Jakie zajęcia w ŚDS?

Zajęcia wspierająco-aktywizujące realizowane są w pracowniach:

  • plastycznej
  • ogrodniczo-porządkowej
  • muzyczno-teatralnej
  • komputerowej
  • ruchu i rehabilitacji

Celem działalności ŚDS jest utrzymanie podopiecznych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, wypracowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i podejmowanie działań mających przygotować osoby korzystające ze wsparcia, do podjęcia pracy.

zdjęcia: ŚDS w Zamościu

UM Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *