Podsumowanie projektu PO WER w Ekonomiku

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu dobiegła końca realizacja projektu Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach realizowanego przez ZSP nr 1 projektu. Konferencję otworzyła dyrektor szkoły, Sylwia Horoszkiewicz. W dalszej części, Bartosz Kwasowiec z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zamościu wygłosił prelekcję zatytułowaną Jak absolwent technikum może pozyskać środki z funduszy europejskich? Po tym wystąpieniu głos zabrał szkolny koordynator projektu, Mariusz Szczuchniak, który zaprezentował główne założenia, cele i rezultaty projektu. Na zakończenie, uczniowie Ekonomika biorący udział w projekcie przedstawili programy swoich mobilności oraz zaprezentowali kompetencje, jakie nabyli podczas zagranicznych staży.
W ramach projektu Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy staże i szkolenia zawodowe odbyło 120 osób: 109 uczniów oraz 11 nauczycieli kadry kształcenia zawodowego oraz kadry zarządzającej. Uczniowie klas technikum hotelarskiego, logistycznego, ekonomicznego, informatycznego, usług fryzjerskich, cyfrowych procesów graficznych oraz specjalności fototechnik odbywali swoje staże w instytucjach partnerów projektu: VFBQ e.V. w Bad Freienwalde oraz WBS TRAINING AG w Dreźnie (Niemcy) oraz w Pension Imbachhorn w Zeller Fusch (Austria). Nauczyciele kadry kształcenia zawodowego oraz kadry zarządzającej odbyli szkolenie zatytułowane Dzielenie się dobrymi praktykami w ADC College w Londynie.
Wszystkie wyjazdy uczestników projektu zostały poprzedzone zajęciami ze wsparcia w zakresie języka obcego zawodowego (język niemiecki lub angielski – w zależności od języka roboczego używanego podczas mobilności), przygotowaniem kulturowym dotyczącym realioznawstwa kraju instytucji partnerskiej oraz przygotowaniem pedagogicznym dotyczącym danej mobilności.
Projekt Nowe kompetencje i umiejętności warunkiem dobrego startu zawodowego na europejskim rynku pracy to kolejny z licznych projektów unijnych zrealizowany przez zamojski Ekonomik. Szkoła realizuje obecnie kolejny projekt pt. Wachlarz kompetencji zawodowych, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.
Mariusz Szczuchniak

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *