Okrzei z dofinansowaniem

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk odebrał dzisiaj ( 14 maja) umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Okrzei. Kwota dofinansowania to 3 000 050 zł.

Uroczyste wręczenie umów dla samorządów odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Dokumenty odebrali przedstawiciele 14 powiatów ziemskich, jednego miasta na prawach powiatu oraz 36 gmin. Dofinansowanie zostało udzielone na realizację zadań w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowy wręczali: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Kruk.

Całkowita wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3323L od km 0+118,25 do km 0+711,80 ulicy Stefana Okrzei w Mieście Zamość” to 4 327 285,76 złotych brutto. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę nowej nawierzchni jezdni o szer. 7 m wraz z obustronnymi chodnikami, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatok autobusowych (wraz z montażem nowych wiat przystankowych), budowę nowego kanału kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Łabuńki, a także budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą słupów.

Zadanie jest już w fazie wykonywania od 28 lutego. Termin zakończenia prac to 25 października. Wykonawca jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa.

(inf. UM Zamość, fot.: Lubelski Urząd Wojewódzki)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *