Odbiór po remoncie konserwatorskim – przebudowie Placu Melchiora Stefanidesa, ul. Bazyliańskiej

1 października 2021 roku Miasto Zamość odebrało inwestycję polegającą na remoncie konserwatorskim – przebudowie Placu Melchiora Stefanidesa, ul. Bazyliańskiej (odcinek od ulicy Łukasińskiego do ulicy Ludwika Zamenhofa) oraz ulicy Łukasińskiego w Zamościu.

W trakcie prowadzenia czynności odbiorowych komisja odbiorowa z udziałem Państwa Prezydentów posadziła 6 szt. drzew (głogów dwuszyjkowych) na ulicy Łukasińskiego.

Inwestycja była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 5 590 279,00 zł. Koszty inwestycji to 12 115 364,83 brutto.

Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy odebranej inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych w branżach: architektura, drogowa, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów, ulic  i placu, wykonanie monitoringu wizyjnego, przebudowę kolizji oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, przebudowę kanalizacji kablowej, przebudowę i wykonanie oświetlenie Placu Melchiora Stefanidesa, ulicy Łukasińskiego, przebudowę wodociągu, gazociągu i kanalizacji deszczowej, rozbiórkę kantoru (dawna kasa biletowa), nasadzenia drzew i wykonanie zieleni (trawników)./UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *