„Obiektyw na flagę” – konkurs fotograficzny

Każdy z Was uczestniczył w różnych uroczystościach państwowych, kościelnych, rekonstrukcjach historycznych, itp gdzie były flagi, chorągwie, sztandary, proporce. Szukajcie zdjęć z flagą, temat nie jest trudny, termin krótki ale mam nadzieję, że zasypiecie mnie zdjęciami. Powalczcie o nagrody / Mirosław Chmiel

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Obiektyw na flagę”  pod patronatem prezydenta miasta Zamość 

organizatorzy: Zamojski Dom Kultury, Zamojska Grupa Fotograficzna,
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
partnerzy: Galeria Nadszaniec, ZGL, Fundacja Bastion,
Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa

REGULAMIN

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.
1. Konkurs rozpoczyna się 15 kwietnia i trwać będzie do 28 kwietnia 2021.
2. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom dowolność w interpretacji tematu konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Celem konkursu jest:
popularyzacja twórczości fotograficznej
inspiracja rozwoju zdolności twórczych
pobudzenie kreatywności twórczych
upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej
popularyzacja flagi państwowej RP i flagi miasta Zamość

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs max. 3 prace.
6. Prace na konkurs należy przesyłać tylko w formie cyfrowej zapisane jako JPG w rozdzielczości
300 dpi / krótszy bok min. 1000 pix/, na adres e-mail: mchfoto@wp.pl do 28.04.2021
Każdy plik musi być podpisany wg wzoru NAZWISKO_IMIĘ_TYTUŁ PRACY_01.
7. Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon
kontaktowy. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: – jest
autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane
z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie (należy przesłać skan oświadczenia) również dla celów określonych w regulaminie Konkursu. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1000,1669).
8. Autor zdjęcia wyraża zgodę na użycie go w celach marketingowych, bezpłatną publikacje zdjęć nadesłanych na konkurs oraz prezentowania ich na wystawie i w celach promocyjnych konkursu.
9. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez organizatora, a wyłonionym laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się 2 maja 2021 (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej) w Galerii Nadszaniec o godz. 13.00.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *