Nowości w Zamościu

1. Remont chodnika przy ul.Zamoyskiego
W ubiegłym tygodniu zakończono remont chodnika na ulicy Zamoyskiego. Wyremontowany odcinek o długości około 100m znajduje się przy szkole podstawowej nr 4. W ramach prac wymieniono starą połamaną nawierzchnię z płytek betonowych na nową z kostki brukowej. Ustawiono również nowe krawężniki i obrzeża.

2. Winda w „Budowlance”

06.12.2017 zostanie podpisana umowa na budowę windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wykonawcą będzie Zakład Remontowo- Konserwacyjny Sp.z o.o. ul. Jana Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość.
Termin realizacji zadania: do dnia 26.03.2018 r. Wartość robót budowlanych: 272 641,57zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych, 57/100)

3. Nagroda ”Inicjatywa roku”

Prezydent Miasta ufundował I nagrodę dla zwycięskiej organizacji w ramach IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych ph. „Inicjatywa Roku”. Za najciekawszą inicjatywę roku 2016 uznano tę zrealizowaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu – “II Orszak Trzech Króli w Zamościu”. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 05.12.2017 r. na Gali Inicjatyw Społecznych, która w tym roku połączona będzie również z wręczeniem nagród i podziękowań dla wolontariuszy.

4. Nieodpłatna pomoc prawna

Prezydent Miasta Zamość Zarządzeniem Nr 308/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z dnia 26 października 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Konkurs wygrało Stowarzyszenie “Bezpieczny Dom”, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.

5. Świąteczna zbiórka żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności odbywała się w dniach 1-3 grudnia br. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się w Zbiórkę w dniach 1-2 grudnia br.
W akcję zaangażowanych było 41 osób w charakterze wolontariuszy w tym:
– pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
– pracownicy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu,
– wolontariusze z Zamojskiego Centrum Wolontariatu,
– młodzież z Liceum Plastycznego w Zamościu.
Ponadto w zbiórkę żywności włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu oraz
8 więźniów z Zakładu Karnego w Zamościu, którzy pomagali przy załadunku, rozładunku zebranej żywności, a także w przygotowywaniu paczek. W piątek 1 grudnia oraz sobotę 2 grudnia br. zbierano żywność w 4 sklepach PSS i 1 sklepie Biedronka przy ul. Lwowskiej w Zamościu. W ciągu dwóch dni Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano łącznie 556 kg. żywności (m.in. żywność długoterminową, słodycze i środki czystości).

Marek Gajewski

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *