Nowości w Zamościu

1. Remont chodnika przy ul.Zamoyskiego
W ubiegłym tygodniu zakończono remont chodnika na ulicy Zamoyskiego. Wyremontowany odcinek o długości około 100m znajduje się przy szkole podstawowej nr 4. W ramach prac wymieniono starą połamaną nawierzchnię z płytek betonowych na nową z kostki brukowej. Ustawiono również nowe krawężniki i obrzeża.

2. Winda w „Budowlance”

06.12.2017 zostanie podpisana umowa na budowę windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wykonawcą będzie Zakład Remontowo- Konserwacyjny Sp.z o.o. ul. Jana Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość.
Termin realizacji zadania: do dnia 26.03.2018 r. Wartość robót budowlanych: 272 641,57zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych, 57/100)

3. Nagroda ”Inicjatywa roku”

Prezydent Miasta ufundował I nagrodę dla zwycięskiej organizacji w ramach IX edycji konkursu dla organizacji pozarządowych ph. „Inicjatywa Roku”. Za najciekawszą inicjatywę roku 2016 uznano tę zrealizowaną przez Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu – “II Orszak Trzech Króli w Zamościu”. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 05.12.2017 r. na Gali Inicjatyw Społecznych, która w tym roku połączona będzie również z wręczeniem nagród i podziękowań dla wolontariuszy.

4. Nieodpłatna pomoc prawna

Prezydent Miasta Zamość Zarządzeniem Nr 308/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z dnia 26 października 2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Konkurs wygrało Stowarzyszenie “Bezpieczny Dom”, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.

5. Świąteczna zbiórka żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Bank Żywności odbywała się w dniach 1-3 grudnia br. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu włączyło się w Zbiórkę w dniach 1-2 grudnia br.
W akcję zaangażowanych było 41 osób w charakterze wolontariuszy w tym:
– pracownicy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
– pracownicy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu,
– wolontariusze z Zamojskiego Centrum Wolontariatu,
– młodzież z Liceum Plastycznego w Zamościu.
Ponadto w zbiórkę żywności włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu oraz
8 więźniów z Zakładu Karnego w Zamościu, którzy pomagali przy załadunku, rozładunku zebranej żywności, a także w przygotowywaniu paczek. W piątek 1 grudnia oraz sobotę 2 grudnia br. zbierano żywność w 4 sklepach PSS i 1 sklepie Biedronka przy ul. Lwowskiej w Zamościu. W ciągu dwóch dni Świątecznej Zbiórki Żywności zebrano łącznie 556 kg. żywności (m.in. żywność długoterminową, słodycze i środki czystości).

Marek Gajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *