Nowe nazwy ulic w Zamściu

Kolejnych sześć zamojskich ulic ma nowych patronów- tak zdecydowali radni na ostatniej Sesji Rady Miasta (26.06.).
Zmiany dotyczą ulic, których nazwy kojarzyły się z komunizmem lub innym systemem totalitarnym. To obowiązek, który dotyczy samorządów w całym kraju wynikający z Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Zgodnie z wolą mieszkańców, radni zdecydowali, że:

ulicę Grzegorza Korczyńskiego zastąpi ulica Świętego Brata Alberta,
ulicę Kapitana Leszczowa– ulica Leszczowa (od ryby-leszcz),
ulicę Małgorzaty Fornalskiej– ulica Franciszka Fornalskiego,
ulicę Armii Ludowej- ulica Generała Franciszka Kleeberga,
ulicę Zygmunta Berlinga– ulica Mała,
ulicę Janka Krasickiego– ulica Generała Stanisława Maczka.

Nowe nazwy zaczną obowiązywać w 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Jak wynika z zapisów Ustawy „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

Dokumenty, w których widnieją „stare” nazwy ulic, zachowują swoją ważność.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *