Nieodpłatna pomoc prawna na terenie m. Zamość w 2022 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie m. Zamość w 2022 roku.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie,
ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej), 22-400 Zamość
czynny od poniedziałku do piątki w godzinach  od 12:00 do 16:00,
Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

II. PUNKT NPP PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH/ ADWOKATÓW
Adwokaci: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad
Radcowie Prawni: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej),  22-400 Zamość,
czynny od poniedziałku do piątki w godzinach  od 14:00 do 18:00.
Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej), 22-400 Zamość
czynny od poniedziałku do piątki w godzinach  od 8:00 do 12:00
Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA
W 2022 roku nieodpłatną mediację prowadzić będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez Adwokatów/Radców Prawnych, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, czynny od 14:00 do 18:00.  

Dyżury mediatorów:
Styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad- każdy poniedziałek od 14:00 do 18:00- mediator- Piotr Ulanowski.
Luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień- każdy wtorek od 14:00 do 18:00– mediator Edyta Szałacha-Małysz.
Więcej informacji nt. nieodpłatnej mediacji oraz rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Zamość nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon)  oraz poza lokalem punktu.

Z nieodpłatnej porady prawnej / obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie ma ograniczeń co do liczby uzyskanych porad przez jednego beneficjenta, z pomocy można skorzystać kilkukrotnie.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności w  komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form kontaktu:

  • Poczta elektroniczną- obywatelski@zamosc.pl
  • Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 722 364 992
  • Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
  • Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Informacje nt. zasad i zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w załączonych kartach informacyjnych poradnictwa. /UM/

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *