Miejski zalew – kolejne działania

zycie_zamoscia_artykul2-300x16914 lipca br.  prezydent Zamościa Andrzej Wnuk ogłosił przystąpienie do sporządzenia zmian dokumentów planistycznych miasta Zamość.

Rozpoczęte procedury dotyczą zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość.

Celem zmian miejscowego planu jest m.in. wyznaczenie terenu  pod stację paliw i usługi gastronomii w rejonie skrzyżowania ul. Prymasa St. Wyszyńskiego i ul. Legionów oraz rozwiązanie zagospodarowania terenów wokół Zalewu Miejskiego wraz z ustaleniem  zasad modernizacji i przebudowy samego zbiornika wodnego, z docelowym przeznaczeniem terenów pod funkcje turystyczne i rekreacyjne.

Informacji w sprawie zmian dokumentów planistycznych udziela Biuro Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Zamość.

Ogłoszenie prezydenta Zamościa zostało opublikowane w Kronice Tygodnia, na tablicy ogłoszeń UM Zamość oraz na stronie http://bip.zamosc.um.gov.pl

Info.: Newsletter Zamościa 02/07/2015

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *