Lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu lokali

Decyzją Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka (Zarządzenie Nr 262/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12.11.2020 r.  ZARZĄDZENIE ) lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem.   

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Miasta Zamość, ma prawo zastosować okresową obniżkę czynszu w przypadku trudnej sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowego (wnioskodawcy), wywołanej epidemią.

Wysokość obniżki czynszu określa się procentowo i uzależnia się od:

– całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności – 80%

– ograniczonego prowadzenia działalności, skutkującego spadkiem przychodów
o co najmniej 20 procent- 40%.

Osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości obniżki czynszu, powinny złożyć do ZGL pisemny wniosek. Dokument musi zawierać oświadczenie najemcy o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności, skutkującego spadkiem przychodów o co najmniej 20% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Jeżeli w analogicznym miesiącu roku poprzedniego najemca nie prowadził w wynajmowanym lokalu działalności, wysokość uzyskanych przychodów należy porównać z miesiącem poprzedzającym miesiąc, za który ma być udzielona obniżka. We wniosku najemca powinien uzasadnić, w jaki sposób stan epidemii wywołany koronawirusem wpłynął na jego sytuację finansową.

Wniosek należy złożyć do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma być udzielona obniżka. Jeśli wniosek okaże się niekompletny, przedsiębiorca zostanie poproszony o jego uzupełnienie w ciągu 7 dni.

To kolejny raz, kiedy decyzją Prezydenta Miasta Zamość, przedsiębiorcom udzielana jest pomoc ze strony Miasta. Od marca (Zarządzenie Prezydenta z dnia 06.04.2020 r. z mocą obowiązującą od 13 marca) obowiązywało Zarządzenie, na mocy którego osoby zainteresowane mogły wnioskować o obniżkę czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem, a wysokość obniżki była uzależniona głównie od wielkości utraconych przychodów.

Od tego czasu udzielono 678 ulg (678 faktur korygujących), co skutkowało obniżką czynszów na łączną kwotę 350 000 zł.

Pliki do pobrania

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *