Książnica Zamojska wyróżniona

Książnica Zamojska została wyróżniona w XII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019, którego organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Głównym celem konkursu jest  popularyzowanie działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Jak się okazało, Książnica Zamojska miała się czym pochwalić. W 2019 roku zorganizowała ogółem 1 029 form pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udział wzięło 23 344 uczestników. Były to przedsięwzięcia kierowane do różnych grup odbiorców: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów, użytkowników bibliotek wymagających specjalnej troski (z dysfunkcjami zdrowotnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Wśród wyróżnionych w konkursie działań dostrzeżono inicjatywy biblioteczne realizowane od wielu lat i wciąż znajdujące swoich odbiorców (Ferie i Wakacje w bibliotece, Czytam i rysuję z energią, Puchatkowe spotkania, Zamojski Festiwal Książki, Zamojskie spotkania literackie, Narodowe czytanie, Noc bibliotek).

Do listy wyróżnionych działań doszły nowe przedsięwzięcia kulturalne i projekty edukacyjne zrealizowane w 2019 r. W sezonie wakacyjnym uruchomiona została na Rynku Wodnym w Zamościu plenerowa biblioteka pod nazwą Letnia Czytelnia Książek i Prasy. Ciekawym działaniem był program aktywizacji młodzieży w bibliotece Młodzież Aktywna Kulturowo, rozwijający czytelnictwo i kompetencje informatyczne, w wyniku którego powstała literacka gra miejska, a w jej premierze uczestniczyło wielu młodych ludzi. Promocji czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców miasta służył projekt Od zachwytu światem teatru do fascynacji literaturą, mający na celu rozbudzenie pasji czytelniczej wśród przedszkolaków.

Książnica Zamojska uczestniczyła także w kampaniach ogólnopolskich: Mała książka – wielki człowiek organizowanej przez Instytut Książki, w ramach którego nasi najmłodsi otrzymali 289 wyprawek czytelniczych oraz Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej OJCE I DZIATKI Fundacji Czas Dzieci – z udziałem Marcina Bruchnalskiego, Dominiki Czerniak-Chojnackiej, Renaty Piątkowskiej i Tomasza Karolaka.

W konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa oceniano m.in. oryginalność i różnorodność wydarzeń oraz liczbę i strukturę odbiorców organizowanych działań. Ważnym kryterium oceny był poziom zaangażowania w działania biblioteczne środowiska, tj. osób prywatnych, partnerów w postaci instytucji, organizacji społecznych działających lokalnie i regionalnie, a także wsparcie medialne podjętych akcji i kampanii czytelniczych.

(inf. Książnica Zamojska, fot. ilustracyjne: pixabay.com)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *