Dzień geotermii w Zamościu

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy i Miasto Zamość zapraszają na spotkanie poświęcone wodom termalnym. Zapraszamy 22 czerwca 2017r o godz. 9:30 do Sali Consulatus.

Tematy prezentacji:

1. STUDIUM MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA I WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W ZAMOŚCIU WNIOSKI – dr M. Socha

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wnioski z wykonanego opracowania pokazującego budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne na obszarze miasta Zamość. Przedstawione zostaną wynikające z nich możliwości i ograniczenia dla zagospodarowania wód termalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy parametrów hydrodynamicznych i hydrochemicznych poszczególnych poziomów wodonośnych pod kątem możliwości ich ujęcia i eksploatacji. Określona zostanie także wstępnie przydatność wód i wskazany optymalny kierunek zagospodarowania a także zagrożenia związane z eksploatacją oraz funkcjonowaniem inwestycji.

2. GEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA W REJONIE ZAMOŚCIA- mgr inż. Grzegorz Ryżyński, mgr Jacek Kocyła

W prezentacji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wpływu uwarunkowań geologicznych na wydajność gruntowych pomp ciepła, będących efektywnym źródłem energii. Dysponując bazami danych geologicznych gromadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny zostanie przedstawiona wstępna analiza potencjału geotermii niskotemperaturowej rejonu Zamościa. Gruntowe pompy ciepła są dobra alternatywą dla geotermii wykorzystującej wody termalne. Jest to doskonały sposób na ogrzanie i chłodzenie budynków, również mieszkalnych, szczególnie tam, gdzie nie ma podłączenia do sieci gazowej, a występuje jedynie przyłącze energetyczne. Gruntowe pompy ciepła mogą być zainstalowane praktycznie w każdym rejonie Polski. Do właściwego i wydajnego działania tego systemu konieczne jest jednak szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. To od nich bowiem w decydującej mierze zależy powodzenie i wydajność energetyczna inwestycji. Brak takiego rozpoznania lub rozpoznanie niewłaściwe może negatywnie wpłynąć na moc cieplną instalacji lub koszty jej wykonania.

3. DYSKUSJA ZE SŁUCHACZAMI.

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *