Działania ws. benzopirenu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o przyjęciu uchwały określającej plan działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej – ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)piranu – czyli substancji występującej w powietrzu atmosferycznym.

Bezno(a)piren to groźny dla zdrowia węglowodór aromatyczny, którego głównym nośnikiem jest pył zawieszony PM10. Ryzyko przekroczeń bezno(a)pirenu w strefie lubelskiej występuje wyłącznie w sezonie grzewczym, a jego źródłem jest indywidualne ogrzewanie gospodarstw domowych, oparte na paliwie stałym (głównie złej jakości węglu i odpadach).

W przypadku stwierdzenia przekroczeń w I i II poziomie ostrzegania, większość proponowanych działań ma charakter informacyjny i kontrolny. Działania operacyjne będą wdrażane tylko w przypadku występowania III poziomu ostrzegania.

Przykłady działań krótkoterminowych przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego to np.: całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi czy też nasilenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów.

Wśród działań długofalowych, wymienia się m.in.: akcje edukacyjno-informacyjne i kontrolne oraz wymianę i modernizację indywidualnych, nieefektywnych systemów grzewczych.

W Urzędzie Miasta Zamość trwają już prace związane z wdrożeniem tego ostatniego rozwiązania.

Info.: Newsletter Zamościa 01/07/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.