Coraz bliżej do budowy dwóch odcinków S17

Do wojewody lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwóch odcinków drogi S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace w terenie.

Zadania realizowane są w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 18-kilometrowy odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego wybuduje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł. Z kolei za realizację ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego odpowiada firma Budimex. Wartość umowy to 598,2 mln zł.

Zakres inwestycji

Wykonawcy będą odpowiedzialni za wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Zamość – Tomaszów Lubelski

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej DK17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. Planowanych jest 21 obiektów inżynierskich, w tym m.in. pięć mostów, 12 wiaduktów, kładka dla pieszych oraz siedem przejść dla zwierząt dużych i średnich.

Tomaszów Lubelski – Hrebenne

Odcinek będzie liczył 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 13 obiektów inżynierskich, w tym osiem wiaduktów i dwa mosty oraz przejścia dla zwierząt.

ZRID – ważny etap

Złożenie wniosku o wydanie ZRID to kolejny ważny krok do realizacji tej inwestycji. Wydana decyzja, zwykle z rygorem natychmiastowej wykonalności, określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Więcej o procedurze odszkodowawczej można przeczytać tutaj.

Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

S17 w przetargu i przygotowaniu

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Kierowcy korzystają już z dwujezdniowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego.

W sierpniu złożyliśmy wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe. Z kolei dla odcinków Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec analizujemy oferty złożone w przetargu.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku./GDDKiA

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *