159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się 23 stycznia w Zwierzyńcu. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Zwierzyńca oraz Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Zakład Karny w Zamościu reprezentował zastępca dyrektora kpt. Piotr Grabczak.

Powstanie styczniowe 1863

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863r. przeciwko Rosji. Było największym polskim zrywem niepodległościowym. Trwało do jesieni 1864r. i zgodnie z opinią historyczną w trakcie jego trwania doszło do około 1200 starć zbrojnych, głównie o charakterze partyzanckim. W walkach po stronie polskiej wzięło udział ok. 200 tys. osób. Powstanie zakończyło się klęską, następstwem były liczne represje i zsyłki. W trakcie powstania walki toczyły się również na ziemi lubelskiej. W dniu 8 sierpnia 1863r. doszło do ważnej i największej bitwy w tym rejonie, pod Żyrzynem. Starcie zakończyło się zwycięstwem wojsk polskich.

Obchody kolejnej rocznicy wybuchy Powstania Styczniowego stały się także okazją do lekcji historii dla osadzonych przebywających w zamojskiej jednostce penitencjarnej. Edukacja historyczna, to jeden z elementów oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych.

W obchody wymienionej rocznicy włączyli się również osadzeni z zamojskiej jednostki penitencjarnej. Więźniowie chcąc uczcić pamięć walczących i poległych przygotowali tematyczne gazetki ścienne. Wyemitowano również audycje radiowęzłowe, celem szerszej popularyzacji tematyki powstania styczniowego. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyło się spotkanie historyczne dla skazanych, poświęcone powstaniu styczniowemu 1863 roku. Podsumowaniem obchodów były zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem zakładu karnego, podczas których grupa skazanych odwiedziła Zamojska Rotundę, poszerzając swoją wiedzę na temat powstania styczniowego.

Tekst: st. szer. Mateusz Synowiec
Zdjęcia: archiwum organizatora, st. szer. Mateusz Synowiec

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *