GDDK i A wybrała wykonawcę kolejnego odcinka S17

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, dotyczącym trasy od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec, złożyło konsorcjum firm GAP Inşaat (lider), Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Zaprojektowanie i budowę 10 km drogi ekspresowej wyceniono na blisko 504 mln zł.

Przetarg

W przetargu wpłynęło 12 ofert o wartości od 503 961 270,18 zł do 800 928 658,57 zł. Nasz budżet opiewał na 421 750 000 zł. Na wybór najkorzystniejszej z nich wpływ miały: cena (waga kryterium 60 proc.) oraz kryteria poza cenowe, czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany akustyczne (20 proc.).

W lutym dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty (wówczas wybrana została oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones). Podjęliśmy jednak decyzję o unieważnieniu wyboru wykonawcy. Wpływ na to miały m.in. wyroki KIO, dotyczące prowadzonych równolegle postępowań na wyłonienie wykonawców drogi S17 na odcinkach Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Wówczas, po odwołaniach złożonych przez wykonawców biorących udział w tych przetargach, KIO nakazała GDDKiA m.in. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie czynności ich badania i oceny, do czego się zastosowaliśmy.

Co dalej?

Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą.

S17 Izbica – Zamość Sitaniec

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Przebiegać on będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego, system odwodnienia oraz system zarządzania ruchem, przebudowane zostaną drogi poprzeczne, krzyżujące się z planowaną drogą ekspresową.

125 km w przygotowaniu i realizacji

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co planowane jest w tym roku.

W przetargu są dwa wspomniane wcześniej odcinki: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Obecnie trwa ponowna ocena złożonych ofert. Wybór wykonawców planujemy w wakacje.

Z kolei na etapie prac przygotowawczych są dwa odcinki: Łopiennik – Krasnystaw o długości 9 km, dla którego uzyskaliśmy decyzję środowiskową oraz ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na realizację planujemy ogłosić w przyszłym roku. /GDDKiA O/L

foto.Łukasz Minkiewicz GDDKiA

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *