40-ta Sesja Rady Miasta Zamość

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu XL Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności informuję, że XL sesja Rady Miasta w dniu 17.01.2022 r. odbędzie się zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.

Ponadto, Przewodniczący Rady Miasta zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli prasy, radia i TV oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach sesji ze względów bezpieczeństwa.

Wszelkie pilne i niecierpiące zwłoki zapytania proszę kierować na adres email: rada@zamosc.pl.

W przypadku znaczących zmian w sytuacji panującej w kraju, decyzję mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformuję.

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 4. Sprawy samorządu mieszkańców.
 5. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 30 grudnia 2021 r. na Uchwałę Nr XXXVIII/560/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie „odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu”,

2) przekazania petycji według właściwości,

3) przekazania petycji według właściwości,

4) rozpatrzenia petycji o nadanie nazwy „ul. Sieradzka” jednej z ulic Miasta Zamość, biegnącej w kierunku zachodnim,

 1. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *