Wystawa – 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐲𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐞 𝐙𝐚𝐦𝐨𝐬́𝐜𝐢𝐚. 𝐏𝐨́ł 𝐰𝐢𝐞𝐤𝐮 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧́ 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐨 – 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐤𝐭𝐨𝐧𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡

Muzeum Zamojskie w Zamościu zaprasza do zwiedzania nowej wystawy czasowej  𝐅𝐨𝐫𝐭𝐲𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐞 𝐙𝐚𝐦𝐨𝐬́𝐜𝐢𝐚. 𝐏𝐨́ł 𝐰𝐢𝐞𝐤𝐮 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧́ 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐨 – 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐤𝐭𝐨𝐧𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡.
Wystawa przedstawia efekty ponad pięćdziesięciu lat badań archeologów nad fortyfikacjami twierdzy Zamość, poprzedzających rekonstrukcję murów obronnych. Na licznych fotografiach można obejrzeć stan zachowania murów obronnych przed przystąpieniem do prac ziemnych, odsłonięte relikty umocnień w trakcie prac budowlanych oraz przeprowadzone rekonstrukcje.

Po wydaniu przez cara Aleksandra II w roku 1866 rozkazu o likwidacji twierdzy Zamość większość murów wysadzono w powietrze, zasypano fosy, zniwelowano zewnętrzne umocnienia ziemne. Do odbudowy dawnych fortyfikacji powrócono dopiero w okresie wolnej Polski w latach 20. XX w. Pierwsze prace związane z rekonstrukcją przerwał wybuch II wojny światowej. Do idei rekonstrukcji powrócono w latach 70. XX w. systematycznie rekonstruując i zagospodarowując pojedyncze elementy fortyfikacji. Ostatnim etapem był projekt z lat 2011 – 2014, który odtwarzał prawie pełen obwód fortyfikacji z czasów twierdzy zamojskiej.

Badania archeologiczno – architektoniczne towarzyszyły pracom nad rewitalizacją Zamościa od 1969 roku. Odsłonięcie i zinwentaryzowanie reliktów fortyfikacji umożliwiło porównanie ich z zachowanymi planami twierdzy oraz historyczną ikonografią. Dzięki badaniom archeologicznym mamy okazję cofnąć się do czasów historycznych i prześledzić etapy budowy twierdzy zamojskiej. Wystawa przedstawia elementy fortyfikacji zamojskich w ujęciu historycznym, stan zachowania murów obronnych przed przystąpieniem do prac ziemnych, odsłonięte relikty umocnień w trakcie prac budowlanych oraz przeprowadzone rekonstrukcje.

Wszystkie odsłonięte podczas prac ziemnych elementy obronne zostały opisane, zadokumentowane i sfotografowane przez archeologów. Na wystawie przedstawiono wybrane przykłady dokumentacji wykonanej podczas tych badań. Dokumentacja taka jest podstawą do późniejszych interpretacji i projektów odbudowy.

Na wystawie zaprezentowano także warsztat pracy, którym posługuje się archeolog podczas prac terenowych. Na planszach umieszczono zdjęcia poszczególnych elementów fortyfikacji zamojskich, obrazujące rezultaty prac architektonicznych, archeologicznych i budowlanych. Ciekawym elementem wystawy jest przygotowana przez architekta dr. Krzysztofa Janusa prezentacja pokazująca m.in. zdjęcia murów zamojskich w technice 3D.

Zapraszamy do zwiedzania. Wystawa udostępniona jest w salach wystaw czasowych Muzeum Zamojskiego przy ul. Ormiańskiej 30, w październiku i listopadzie 2021 r.

Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-16.00 ⏰

Kuratorzy wystawy:  Jerzy Kuśnierz, Klaudia Badzińska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.