Wraca Zamość na okrągło – na początek potrzebna pomoc

W dniach 29-30 sierpnia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbędzie się kolejna, 5. edycja imprezy „Zamość na Okrągło”.

Organizator czyli Miasto Zamość poszukuje osób chętnych do pomocy przy realizacji wydarzenia.

Poszukiwane są osoby, które cechuje pozytywne nastawienie, umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie.

Osoby w ramach wolontariatu będą:

–              obsługiwać punkty informacyjne (wydawać akredytacje, identyfikatory, gadżety reklamowe),

–              przygotowywać garderoby,

–              zabezpieczać teren,

–              pomagać przy ustawianiu aut, motocykli, rowerów,

–              pomagać przy organizacji wydarzenia itp.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu prac wykonywanych przez wolontariuszy zostaną przedstawione przez organizatora na spotkaniu przed wydarzeniem.

Pomoc przy organizacji wydarzenia „Zamość na Okrągło” to okazja do nabycia nowych umiejętności i doświadczeń, udziału w zajęciach prowadzonych przez doświadczony zespół, spędzenia czasu w miłej atmosferze oraz świetnej zabawy. Po wydarzeniu wolontariusze otrzymają zaświadczenia o odbytym wolontariacie.

Wymagane dokumenty:

•             wypełniony formularz zgłoszeniowy —

•             od osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych

Formularz zgłoszeniowy należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym do

Urzędu Miasta Zamość, Kancelaria Ogólna ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolontariuszy przy realizacji wydarzenia Zamość na Okrągło”

lub na adres e-mail : organizacyjny@zamosc.pl do poniedziałku 24.08.2020 r. do godz.12.00

Osobą do kontaktu w dniach i godzinach pracy Urzędu jest Weronika Kiecana tel. 84 67 72 465, e-mai1: weronikakiecana@zamosc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.