Szykujcie się na darmowe zwiedzanie – XIV Zamojska Noc Muzeów

Muzeum Zamojskie w Zamościu serdecznie zaprasza do udziału w XIV Zamojskiej Nocy Muzeów. W tym roku bezpłatnie będzie można zwiedzać wystawy stałe i czasowe w sobotę, 14 maja.

Przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada w dniu 18 maja, jest podkreślenie roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Muzea odgrywają we współczesnym świecie rolę pośredników między kulturami, wzbogacają je, przyczyniają się do rozwoju i zrozumienia społeczeństw i kultur. Święto to daje możliwość muzealnikom do bliższego spotkania z publicznością, a publiczności z kolei pozwala zapoznać się w znacznie szerszym niż zazwyczaj zakresie z zadaniami i specyfiką pracy muzeów. Z Międzynarodowym Dniem Muzeów ściśle związana jest Europejska Noc Muzeów, w Polsce zwana krótko Nocą Muzeów. W ramach tej inicjatywy instytucje kultury organizują dla zwiedzających liczne atrakcje – w godzinach nocnych odbywają się m.in. koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, spotkania z artystami, happeningi, wykłady i konkursy. Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku, od 2001 jest imprezą o  zasięgu ogólnoeuropejskim. Po raz pierwszy w Polsce Noc Muzeów miała miejsce w Poznaniu w 2003 roku. W Zamościu Noc Muzeów organizowana jest przez Muzeum Zamojskie od  2009 roku.

 

Hasło tegorocznej Zamojskiej Nocy Muzeów:

30 lat Zamościa na Liście UNESCO

 

W ramach Nocy 14 maja 2022 r., w godzinach 18:00-24:00 udostępnione zostaną bezpłatnie dla zwiedzających wystawy w Muzeum Zamojskim przy ul. Ormiańskiej, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ul. Zamkowej 2 i w godzinach 18:00-22:00 Galeria Rzeźby Prof. Mariana Koniecznego, Zamojskie Planty – ul. Łukasińskiego 2 B

 

 

 

Program XIV Zamojskiej Nocy Muzeów

Muzeum Zamojskie

 • 18:00 – wykład Jan Zachwatowicz i inni – odzyskiwanie Zamościa na nowo w XX wieku – dr Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • 18:00-24:00 – otwarte zwiedzanie ekspozycji muzealnych

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał

 • 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – projekcja multimedialna – Historia twierdzy i miasta Zamość, ilość miejsc ograniczona, obowiązują wejściówki
 • 18:00-24:00 – otwarte zwiedzanie ekspozycji muzealnych

Galeria Rzeźby Prof. Mariana Koniecznego

 • 18:00-22:00 – otwarte zwiedzanie ekspozycji muzealnych

 

 

Tematyczne zwiedzanie Zabytków Starego Miasta

z zamojskimi przewodnikami

TRASA:

 • Rynek Wielki – formowanie grup przy Muzeum Zamojskim
 • Rynek Solny – Akademia Zamojska
 • Kojec w Parku Miejskim
 • Kościół św. Katarzyny
 • Plac Stefanidesa i ul. Łukasińskiego ( Bastionu VI i Nadszaniec, kurtyna muru, poterna, chaczkar, Bastion VII)
 • Kościół Franciszkanów i Pl. Wolności
 • Rynek Wodny, Furta Wodna, Bastion II, Brama Szczebrzeska, Arsenał
 • Katedra Zamojska, Infułatka, Wikarówka
 • Pomnik Jana Zamoyskiego – zakończenie trasy zwiedzania

 

WYSTAWY

Muzeum Zamojskie ul. Ormiańska 26

WYSTAWY STAŁE:

 • Historyczna: Zamość, Zamoyscy, Ordynacja Zamojska
 • Archeologiczna: Zamojszczyzna w pradziejach i wczesnym średniowieczu
 • Etnograficzna: Sztuka ludowa Zamojszczyzny
 • Galeria malarstwa historycznego i sakralnego

WYSTAWA CZASOWA: Kawa czy herbata? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, ul. Zamkowa 2

WYSTAWY STAŁE:

 • Projekcja multimedialna Historia Twierdzy i Miasta Zamość – Prochownia
 • Arsenał Zamojski od XVI do XIX wieku – Arsenał
 • Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX w. – Pawilon pod Kurtyną

WYSTAWY CZASOWE:

 • Zamość – światowe dziedzictwo kultury. 30 lat Zamościa na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO – wystawa plenerowa
 • Jan Zamoyski. Polityk, wódz i mąż stanu w złotym wieku dziejów Polski
 • Historia zamojskiego 9 Pułku Piechoty Legionów

Galeria Rzeźby Prof. Mariana Koniecznego ul. Łukasińskiego 2 B

 • WYSTAWA STAŁA: Rzeźby pomnikowe i portretowe prof. Mariana Koniecznego
 • WYSTAWA CZASOWA: Wystawa fotografii Czesława Czaplińskiego, Henryka Szkutnika i Zbigniewa Litwajtisa poświęcona pamięci Profesora Mariana Koniecznego w 5. rocznicę śmierci

 

W czasie Nocy Muzeów w godz. 18:00-22:00 udostępnione będą również:

 • Kojec w Parku Miejskim z makietą Zamościa
 • Bastion II i wystawa Modny Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.