Święto Patrona Szkoły ZSP nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny

Święto Patrona Szkoły – Dzieci Zamojszczyzny, obchodzone 27 listopada, w tym roku niestety przypada na czas pandemii, którą objęty jest cały nasz kraj. Dziś wspominamy święto w nieco inny sposób, ale równie z wielkim szacunkiem i uznaniem.

Nie możemy całą społecznością lokalną wspólnie uczcić pamięci tamtych dni, ale My, współcześnie żyjący, pamiętamy o tamtych tragicznych wydarzeniach. W wyniku akcji wysiedleńczej przemocą usunięto z domów ponad 100 tysięcy mieszkańców, w tym około 30 tysięcy dzieci. Na spakowanie „bagażu podręcznego” wszyscy mieli zaledwie kilka minut. Ładowano ich do nieocieplanych wagonów i przewożono do obozów przejściowych, które znajdowały się, między innymi na zbiegu zamojskich ulic Lubelskiej i Okrzei, gdzie teraz znajduje się nasza szkoła.

Pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać o dramatycznych losach Dzieci Zamojszczyzny. Nasza szkoła nosi ich imię. Wybór takiego patrona zobowiązuje nie tylko do pamięci o męczeństwie dzieci, ale również do wychowania młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny. Niech młode pokolenia pamiętają o czynach swych przodków, niech będą z nich dumne i niech następnym pokoleniom przekazują prawdę o tym, że jedni ginęli po to, by inni mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.

To honor i zaszczyt nosić tak godne imię – imię Dzieci Zamojszczyzny.

Z uwagi na stan epidemiczny nie możemy wspólnie spotkać się przy pomnikach Dzieci Zamojszczyzny, by uczcić ich pamięć. W Zamościu jeden pomnik stoi przy ulicy Akademickiej, naprzeciw Akademii, na terenie dawnego ogródka gimnazjalnego, drugi u zbiegu ulic Józefa Piłsudskiego i Stefana Okrzei, trzeci zaś na cmentarzu, przy ulicy Peowiaków. Apelujemy do patriotyzmu każdego zamościanina i zamościanki, prosząc o zapalenie światełka pamięci Dzieciom Zamojszczyzny w dniu 27 listopada 2020 roku, który został przyjęty jako symboliczny początek wysiedleń na Zamojszczyźnie.

Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *