Klimatyczne warsztaty dla mieszkańców

W związku z trwającymi pracami nad tworzeniem  Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zamość do roku 2030 magistrat zapraszam zamościan do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia o godzinie 13.00 w Sali Consulatus Ratusza.

Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu powstaje w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Celem spotkania z mieszkańcami będzie omówienie  założeń dokumentu strategicznego, identyfikacja stanu istniejącego oraz wskazanie dalszych kierunków działań.

Sugestie i wnioski uczestników warsztatów będą pomocne w procesie formułowania celów  i wyboru obszarów priorytetowych dla Miejskiego Planu Adaptacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.