II Sesja Rady Miasta Zamość

Przewodnicząca Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu II Sesji Rady Miasta IX kadencji, która odbędzie się 16 maja 2024 r. (czwartek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miasta.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawy samorządu mieszkańców.
 7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania stałych Komisji Rady Miasta Zamość oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,

2) powołania doraźnej Komisji Regulaminowej,

3) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość Pana Rafała Zwolaka.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *