ZSP Nr 5 Szkołą Innowacji 2016

7 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w Auli E Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta gala czwartej edycji Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji”.

Główne cele tego konkursu to wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, innowacyjnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Dotychczas, podczas trzech edycji Konkursu, zostało uhonorowanych 49 szkół z Lubelszczyzny, w tym 19 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie, a 13 – trzykrotnie. W 2016 roku do zaszczytnego grona dołączyło kolejnych 28 szkół. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność i kreuje najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów. Przedsięwzięciu od początku patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty. Organizatorem Konkursu „Lider Innowacji” i Projektu „Szkoła Innowacji” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, znalazła się wśród laureatów i kolejny raz otrzymała tytuł i certyfikat „Szkoła Innowacji”. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i nagroda  w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Nagrodę odebrał dyrektor szkoły pan Antoni Turzyniecki.

Oprócz nas – reprezentantów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych, Certyfikat „Szkoła Innowacji” otrzymali również:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Składamy podziękowania władzom uczelni Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za możliwość publikacji zdjęć z tego przedsięwzięcia.

Tekst: Monika Poździk
Fot.: WSEI Lublin, ZSP Nr 5 Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.