Zasłużony dla Zamościa – Ks. Zdzisław Ciżmiński

W sobotni poranek 17 czerwca 2017 o godz.8,30 w Zamojskim Ratuszu w Sali Ślubów odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony dla Zamościa” Ks. Prałatowi Janowi Zdzisławowi Ciżmińskiemu.

Wręczenia medalu dokonał Prezydent Miasta Andrzej Wnuk i Przewodniczący RM Jan Matwiejczuk.
W uroczystości wręczenia medalu „Zasłużony dla Zamościa” uczestniczyli licznie zebrani goście ; Posłowie na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Jarosław Sachajko, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Starosta Zamojski Henryk Matej, dyrektorzy wydziałów UM, przyjaciele z Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i znajomi, którzy na przestrzeni 50 lat kapłaństwa spotkali na swojej drodze jubilata. Ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński ma wspaniałą pamięć do osób ale i wspaniałe poczucie humoru, ponieważ na zakończenie spotkania pozwolił taki medal przymierzyć panu Prezydentowi i panu Przewodniczącemu RM.

Sylwetki Księdza Prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego, jednej z najbardziej znanych postaci związanych z miastem Zamościem.

Ks. Zdzisław Ciżmiński urodził się 1 lipca 1944 r. w Kolonii Babin k. Lublina, maturę zdał w 1962 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Bełżycach, następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (KUL- Teologia) – w latach 1962 – 1968.

Dzisiaj mija 49 lat i jeden dzień gdy ks. Zdzisław Ciżmiński przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej, a było to 16 czerwca 1968r. Jako kapłan pracował w następujących parafiach:
1. Horuszów Polski – 3.VII.1968 – 1.VII.1970 – jako wikariusz,
2. Sawin – 1.VII.1970 – 18. VIII.1970 – jako wikariusz,
3. Puławy, par. Wnieb. NMP – 18.VIII.1970 – 28.VI.1973 – jako wikariusz,
4. Lublin, par. św. Agnieszki 28.VI.1973 – 4.VI.1976 – jako wikariusz,
5. Abramowice – 4.VI.1976 – 7.VI.1977 – jako wikariusz,
6. Łabunie – 7.VI.1977 – 6.VI.1978 – kapelan Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi,
7. Klemensów – 6.VI.1978 – 20.VI.1979 – jako wikariusz,
8. Sitaniec – 20.VI.1979 – 22.VIII.1983 – administrator parafii,
9. Łabunie, Klemensów – 22.VIII.1983 – 10.IX.1987 – dyrektor Domu Rekolekcyjnego,
10. Lublin-Podwale – 10.IX.1987 – 10.XI.1989 – referent duszpasterstwa rodzin,
11. Zamość, Rektorat Kościoła św. Katarzyny – 10.XI.1989 – do chwili obecnej, jednocześnie Rektor kościoła 10.XI.1989 – 20.08.2014, do przejścia na emeryturę.

Gdy w 1989 roku ks. Zdzisław Ciżmiński przybył do Zamościa zastał kościół Św. Katarzyny w opłakanym stanie. Zniszczone, spękane mury, zarysowane sklepienia, zawilgocone piwnice, przeciekający dach, zagrzybione z wyraźnymi zniszczeniami wnętrza wszystkich pomieszczeń, do tego okrojony do minimum ok. 2 m dookoła świątyni zaniedbany teren, pozostawiony po mającym tutaj miejsce, w czasach komunistycznych , ogrodzie zoologicznym.

Jako nowy Rektor, zabrał się Ks. Zdzisław do intensywnej pracy, nie tylko w sensie fizycznym, ale głównie w szerokim duszpasterskim, ufającbez reszty Panu Bogu i napotkanym na swojej drodze ludziom. Do dzisiaj zachodzimy w głowę, jak w tak krótkim czasie, można było zbudować tak wiele. Rozpocznę wyliczanie od sfery duchowej, bo to dodawało sił i Księdzu i garnącym się do Niego Ludziom.

Już w 1989 roku Ks. Zdzisław powołał jeden z liczniejszych i potężniejszych Ruchów modlitewnych Legion Maryi. Potem powstawały następne, równie znaczące: Rycerstwo Niepokalanej, Franciszkański Zakon Świeckich, Grupa Modlitewna spod Jerycha, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Wspólnota Krwi Chrystusa, Bractwo Szkaplerza Świętego, Duszpasterstwo Kolejarzy, Dzieło Św. Aniołów, Zamojska Rodzina Katyńska, Duszpasterstwo Trzeźwości, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zamojskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

Pierwszym dziełem budowlanym księdza Zdzisława w Zamościu był kompleksowy zewnętrzny i wewnętrzny remont zniszczonego budynku kościoła z odzyskaniem przyległego terenu po ZOO. Osuszono i otynkowano ściany, wymieniono więźbę dachową i całe pokrycie dachu, przywracając na szczycie uroczą sygnaturkę z dzwonem i zadaszenie przed wejściem. Wyremontowano wnętrze, łącznie z instalacjami i tynkami, z zabytkowym wyposażeniem: ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, posadzki, ławek, oświetlenia, wentylacji, ogrzewania. Zabezpieczono konstrukcyjnie bezpieczeństwo budynku kościoła stalowymi ściągami, wyremontowano podpiwniczenie, tzw. dolny kościół, przeznaczając go na Kaplicę Katyńską, urządzono jej wnętrze.

Wybudowano też na przyległym do kościoła terenie Katyński Krzyż, który łącznie z kaplicą, stanowi szczególne miejsce modlitewnej pamięci katyńskich zbrodni. Jako miejsce pamięci szczególnych cierpień i eksterminacji Zamojszczyzny w czasie II Wojny Światowej, rozpoczęto też budowę Kalwarii Zamojskiej z planowanymi bolesnymi stacjami Różańca Świętego.

Ucywilizowano przyległy odzyskany teren, utwardzając przejścia i zakładając trawniki. Ksiądz Zdzisław Ciżmiński wspólnie z panią Alicją Trefler w 2000 roku założył przy kościele Św. Katarzyny Fundację Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Głównym zadaniem jakie postawiła sobie Fundacja, była szeroka integracja szkół prymasowskich, przybliżanie w środowisku Osoby wielkiego Prymasa, oraz budowa Domu Jego Imienia na fundamentach dawnej biblioteki Akademii Zamojskiej, który miałby służyć wszystkim, jako dom twórczej pracy i modlitwy. Zgromadził też sporą ilość darowanych na ten cel materiałów budowlanych.

To ostatnie dzieło księdza Zdzisława jest ukoronowaniem jego działalności i odtworzeniem historycznego układu architektonicznego obiektów Akademii Zamojskiej. Ksiądz Prałat pokazał, że działanie oparte na fundamencie nauki Chrystusowej i umiłowania swojej ojczyzny może przynosić tylko pozytywne efekty dla jednoczenia ludzi w tworzeniu dobra wspólnego oraz dla miasta w obszarze pielęgnowania naszej tradycji narodowo – chrześcijańskiej, która już ma 1050 lat jak i kultury i sztuki szczególnie w naszym mieście Zamościu, który jest wzorem naszego dziedzictwa narodowego.

Księże Prałacie! Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński bardzo często powtarzał, że „po Panu Bogu najbardziej ukochał swoją Ojczyznę – Polskę”, twoje świadectwo życia świadczy, że tak również jest i u Ciebie.

Laudacja na cześć ks. Prałata Jana Zdzisława Ciżmińskiego z okazji odznaczenia go medalem „Zasłużony dla Zamościa” – 17 czerwca 2017 w zamojskim Ratuszu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.