Zamość na Zamku w Lublinie – 21.01.2015 r.

21 stycznia na Zamku w Lublinie otwartą wystawę ,,Węgierskie pomniki pamięci – fejfa hungaricum”.

Patronatem honorowym wystawę objął Jego Ekscelencja dr Ivan Gyurcsik, Ambasador Węgier w Polsce, a jej współorganizatorem jest Muzeum w Zamościu. Śladami związków Zamościa i okolic z Węgrami są trzy drewniane kopijniki znajdujące się w Zwierzyńcu i Batorzu. Upamiętniają one bitwy stoczone podczas Powstania Styczniowego i poległych w nich Węgrów, którzy oddali życie za wolność Polski.

Drewniane nagrobki słupowe – fejfa są niezwykłym przejawem węgierskiej sztuki ludowej. Nawiązują one do prastarej tradycji, ale zaczęły upowszechniać się , zwłaszcza na terenie Siedmiogrodu, od połowy XVI wieku wraz z szerzeniem Reformacji. Stały się charakterystycznym oznakowaniem grobów na cmentarzach protestanckich – podobnie jak krzyże na katolickich.
Układ elementów zdobniczych na słupach był zakodowanym przekazem pozwalającym odczytać imię, wiek, stan cywilny, a nawet przyczynę śmierci zmarłego. Nowego znaczenia nabrały one po I wojnie światowej i traktacie pokojowym w Trianon w 1920 roku, w wyniku którego Węgry straciły niemal trzy czwarte terytorium. Dla Węgrów, którzy pozostali poza ojczyzną stały się one znakiem tożsamości narodowej.

Idea stawiania kopijników niemal całkowicie zanikła w czasach komunizmu, ale odrodziła się spontanicznie w 1989 roku. Obecnie właściwie pełnią one rolę pomników pamięci.

W otwarciu wystawy uczestniczył dyrektor Muzeum w Zamościu Andrzej Urbański z pracownikami.

Fotorelacja: Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *