Zamość będzie współpracować z Chinami

Dzisiaj (23 sierpnia) w Zamościu podpisano list intencyjny dotyczący współpracy między Hetmańskim Grodem a chińskim miastem Ya’an.

W konferencji prasowej zorganizowanej w zamojskim ratuszu udział wzięła delegacja z miasta Ya’an w składzie:

Song Kaihui    – Członek stałego komitetu miejskiego Ya’an /wiceprezydenta miasta Ya’an

Li Wenfeng    – z Prywatnego Biuro Rozwoju Gospodarczego Miasta Ya’an

Zhou Jianhua  – Sekretarz Komitetu Hrabstwa Lushan

Qiu Xiong – Prezydent szpitala ludowego w mieście Ya’an

Fu Debin – Prezes Kangfengyuan Technology Company

a także europoseł Beata Mazurek, Prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk, dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji UM Zamość Damian Miechowicz oraz dyrektor zamojskiego ZOO Grzegorz Garbuz.

Poniżej zamieszczamy treść listu intencyjnego podpisanego przez przedstawicieli obu miast:

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY
MIASTEM ZAMOŚĆ I MIASTEM YA’AN

Miasto Zamość, Polska i Miasto Ya’an, Chiny, w przekonaniu, że kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają doskonałe możliwości promocji i wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy obydwoma miastami, pragną w przyszłości ustanowić formalne relacje partnerskie, które zostaną zatwierdzone przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miast. Niniejszy list intencyjny, którego treść została przyjęta w wyniku dyskusji i wspólnych uzgodnień, ma na celu dalsze umacnianie przyjaźni i rozwijanie współpracy między Zamościem i Ya’an.

Zostanie powołana grupa robocza reprezentująca obydwie strony, której zadaniem będzie identyfikacja obszarów wspólnych działań i wymiany doświadczeń, rozpoznanie możliwości współpracy oraz proponowanie działań w ramach poniższych zagadnień i obszarów:

zarządzania miejskiego;

promocji gospodarczych i biznesowych;

edukacji i kultury, a w szczególności:

wymiana grup młodzieży;

wymiana grup sportowych i turystycznych;

nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między szkołami, organizacjami
i mieszkańcami Miast;

wymiany między instytucjami publicznymi i organizacjami  pozarządowymi, a w szczególności:

współpraca między ogrodami zoologicznymi obu Miast. (…)

List intencyjny został podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w polskiej i chińskiej wersji językowej.

Konferencja prasowa dotycząca współpracy Zamość – Twierdza Otwarta z chińskim miastem Ya'an. W konferencji udział biorą: delegacja z Chin, Prezydent Zamościa @Andrzej Wnuk, europoseł Beata Mazurek, Damian Miechowicz dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji oraz dyrektor zamojskiego ZOO Grzegorz Garbuz.

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 23 sierpnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *