Zamość będzie współpracować z Chinami

Dzisiaj (23 sierpnia) w Zamościu podpisano list intencyjny dotyczący współpracy między Hetmańskim Grodem a chińskim miastem Ya’an.

W konferencji prasowej zorganizowanej w zamojskim ratuszu udział wzięła delegacja z miasta Ya’an w składzie:

Song Kaihui    – Członek stałego komitetu miejskiego Ya’an /wiceprezydenta miasta Ya’an

Li Wenfeng    – z Prywatnego Biuro Rozwoju Gospodarczego Miasta Ya’an

Zhou Jianhua  – Sekretarz Komitetu Hrabstwa Lushan

Qiu Xiong – Prezydent szpitala ludowego w mieście Ya’an

Fu Debin – Prezes Kangfengyuan Technology Company

a także europoseł Beata Mazurek, Prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk, dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji UM Zamość Damian Miechowicz oraz dyrektor zamojskiego ZOO Grzegorz Garbuz.

Poniżej zamieszczamy treść listu intencyjnego podpisanego przez przedstawicieli obu miast:

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY
MIASTEM ZAMOŚĆ I MIASTEM YA’AN

Miasto Zamość, Polska i Miasto Ya’an, Chiny, w przekonaniu, że kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają doskonałe możliwości promocji i wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy obydwoma miastami, pragną w przyszłości ustanowić formalne relacje partnerskie, które zostaną zatwierdzone przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miast. Niniejszy list intencyjny, którego treść została przyjęta w wyniku dyskusji i wspólnych uzgodnień, ma na celu dalsze umacnianie przyjaźni i rozwijanie współpracy między Zamościem i Ya’an.

Zostanie powołana grupa robocza reprezentująca obydwie strony, której zadaniem będzie identyfikacja obszarów wspólnych działań i wymiany doświadczeń, rozpoznanie możliwości współpracy oraz proponowanie działań w ramach poniższych zagadnień i obszarów:

zarządzania miejskiego;

promocji gospodarczych i biznesowych;

edukacji i kultury, a w szczególności:

wymiana grup młodzieży;

wymiana grup sportowych i turystycznych;

nawiązywanie bezpośrednich kontaktów między szkołami, organizacjami
i mieszkańcami Miast;

wymiany między instytucjami publicznymi i organizacjami  pozarządowymi, a w szczególności:

współpraca między ogrodami zoologicznymi obu Miast. (…)

List intencyjny został podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w polskiej i chińskiej wersji językowej.

Konferencja prasowa dotycząca współpracy Zamość – Twierdza Otwarta z chińskim miastem Ya'an. W konferencji udział biorą: delegacja z Chin, Prezydent Zamościa @Andrzej Wnuk, europoseł Beata Mazurek, Damian Miechowicz dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji oraz dyrektor zamojskiego ZOO Grzegorz Garbuz.

Opublikowany przez Życie Zamościa Piątek, 23 sierpnia 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.