Zamość – 42. Konkurs Wielkanocny

Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Zamościu zaprosili również do udziału w 42. KONKURSIE WIELKANOCNYM, którego rozstrzygnięcie odbyło się w Niedzielę Palmową 23 marca 2018 na Rynku Wielkim. Przedmiotem konkursu były: pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi. Każdy uczestnik mógł dostarczyć dowolną ilość prac.

Komisja konkursowa w składzie;
Andrzej Urbański – dyrektor Muzeum Zamojskiego, przewodniczący
Janusz Nowosad – dyrektor Zamojskiego Domu Kultury
Elżbieta Gnyp – artystka malarka
Dariusz Łukasik – instruktor plastyk ZDK
Barbara Zarębska – Starostwo Powiatowe stwierdza; w konkursie wzięło udział 26 twórców z terenu Zamojszczyzny.Komisja dokonała oceny prac uwzględniając; wartości artystyczna, staranność wykonania pod względem technicznym, kultywowanie ludowej tradycji wielkanocnej. Zgodnie z regulaminem komisja oceniła prace w dwóch kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązujące do obrzędowości.

Komisja postanowiła przyznać;
W kategorii tradycyjnej twórczości ludowej
Pierwsza nagroda,Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego za pisanki i palmy
Druga nagroda – Alfreda Urbańska z Hrubieszowa za pisanki i palmy
Teresa Runo z Tereszpola za pisanki
Trzecia nagroda – Agata Zygmunt z Korytkowa Dużego za pisanki
Nagroda specjalna za rzeźbę; Leonard Łoza z Niewirkowa

Nagroda specjalna za wieloletni udział w konkursie na palmę i Pisankę Wielkanocną otrzymała Henryka Gancrz ze Strzyżowa.

Za tradycyjne palmy otrzymują;
Pierwsza nagroda – Elżbieta Wróbel z Płoskiego
Druga nagroda – Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej za palmy i pisanki

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej nawiązujące do obrzędowości
Pierwsza nagroda –  Bronisława Ostrówka z Tyszowiec za pisanki i palmy
Druga nagroda Danuta Płocha z Biszczy za pisanki i palmy
Dwie równorzędne trzecie nagrody; Izabela Kalenowska z Zamościa za pisanki, Henryka Gancarz ze Strzyżowa za pisanki.

Nagroda specjalna dla Koła Gospodyń Wiejskich z Łapiguza za podtrzymanie tradycji Śniadania Wielkanocnego

Komisja Konkursowa oceniająca 42 Konkurs Wielkanocny z zadowoleniem stwierdza, że wraca tradycja wykonywania palm z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak;trawy, zioła, kwiaty suszone, witki wierzbowe. Ta dziedzina twórczości ludowej zasługuje na szczególne zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie komisja konkursowa podkreśla kontynuację stosowania przez twórców ludowych tradycyjnych technik zdobienia pisanek.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *