Zabytkowa studnia na Rynku Wielkim – badanie możliwości rekonstrukcji. 22.07.2014

Z inicjatywy Pani dr Bogumiły Sawy, pod koniec października 2014 roku (po zakończeniu sezonu turystycznego) ruszą prace archeologiczne zmierzające do potwierdzenia lokalizacji jednej z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych studni polskich, pochodzącej prawdopodobnie z połowy XVIII w. Wstępny zakres badań obejmuje fragment płyty Rynku Wielkiego przed narożną kamienicą nr 8 „pod Św. Kazimierzem”. Domniemany zakres badań oraz proponowana forma rekonstrukcji bryły studni są podparte stosunkowo nowoodkrytym źródłem ikonograficznym. Jest to akwarela kapitana Jana Pawła Lelewela (1796-1847) z 1824 r. powstała z oglądu naocznego artysty.

Badania archeologiczne będą sponsorowane przez Panią dr Bogumiłę Sawę, która pokryje ich koszty. Pani dr Bogumiła Sawa sfinansowała również wstępną koncepcję architektoniczno – przestrzenną odbudowy obiektu. Ewentualna rekonstrukcja osiemnastowiecznej studni będzie rozważona po otrzymaniu pozytywnego wyniku prac archeologicznych.

Mamy nadzieję, że w plenerze Rynku Wielkiego odrodzi się jeden z piękniejszych zespołów architektury miasta o niekwestionowanej wartości historycznej, artystycznej i turystycznej. info UM

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.