XV Spotkania z Kolędą i Pastorałką – MDK, 14.01.2015 r.

14 stycznia 2015 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbyło się XV Spotkanie z Kolędą i Pastorałką zorganizowane dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu było kultywowanie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju kolędowania jako żywej tradycji bożonarodzeniowej, prezentacja dorobku artystycznego młodych artystów, integracja dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie, wymiana doświadczeń wśród nauczycieli i opiekunów, inspiracja do twórczych poszukiwań repertuaru.

Spotkania przeznaczone było dla solistów i zespołów w następujących kategoriach:
I kategoria: przedszkola;
II kategoria: kl. I – III szkoła podstawowa;
III kategoria: kl. IV – VI szkoła podstawowa;
IV kategoria: uczniowie gimnazjum;
V kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy z wykonawców mógł przygotować jedną polską kolędę lub pastorałkę. Jury oceniało umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych, ogólny wyraz artystyczny. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali Tytuły Laureatów i Wyróżnienia.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
Współorganizator: Rada Rodziców MDK
Koordynator Festiwalu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK
Honorowy patronat nad przeglądem objął Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

wyniki podajemy tutaj http://mdk.zam.pl/G-CMS/front/1/aktualnosci/komunikat_xv_spotkania_z_koleda_i_pastoralka_zamosc_2015

fotografie: Mirosław Chmiel 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.