Wystawa w 200. rocznicę urodzin Oskara Kolberga 16.12.2014

LUD – jego zwyczaje, sposób życia, podania, gusła – czyli jacy jesteśmy to wystawa, która została otwarta w 200. rocznicę urodzin Oskara Kolberga.

Oskar Kolberg ( 1814 – 1890 ). Polski etnograf,  folklorysta, kompozytor. W 2014 r. przypada 200. rocznica urodzin tego wybitnego etnografa.
Dziewiętnastowieczny badacz jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej, muzyki, tańców, zwyczajów i mowy. Jednym z jego osiągnięć było zebranie ok. 10 tyś. rodzimych melodii ludowych. Wyniki swych badań opublikował w 33 tomach dzieła pt. ,,Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.
Oskar Kolberg zgromadził materiał, który do dnia dzisiejszego stanowi podstawę polskiej sztuki ludowej, określanej często narodową.
Rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga. Organizowane są uroczystości, koncerty, wystawy oddające pamięć Wielkiemu Polakowi.

Wystawę można oglądać w salach wystaw czasowych Muzeum Zamojskiego ul. Ormiańska 24 do końca marca.

fotorelacja Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *